Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor kinderopvangorganisaties en gastouders (bijgewerkt op 3 april 2020 14:00 PM)

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Neem voor de kinderen die nog komen, in lijn met de adviezen van het RIVM, de volgende hygiënemaatregelen:

  • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
  • Geen handen schudden.
  • Houd tenminste 1,5 meter afstand.

Als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden moeten ze thuis blijven. Dat moet ook als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft.  

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik vanaf 16 maart naar mijn werk?

Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op het werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang zelf behoort daar ook toe.

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaalt (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van het contract dat u met de ouder bent overeengekomen. Voor het recht op kinderopvangtoeslag, zal de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseert de overheid u om uw klanten te vragen  de volledige factuur te blijven betalen. U kunt hen er daarbij op wijzen dat zij dan kinderopvangtoeslag blijven ontvangen en dat de overheid de eigen bijdrage compenseert tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs.

Wat doe ik als kinderopvangorganisatie als ik moeite heb om (nood)opvang te blijven bieden?

Treed in contact met de gemeente om te bespreken op welke wijze er eventueel kan worden samengewerkt met andere opvanglocaties (scholen of kinderopvang).

Mag ik kinderen van ouders in cruciale beroepen ook onderbrengen in één van mijn andere vestigingen?

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan. Ook scholen mogen, in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties, kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op Belastingdienst/coronavirus of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543).

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven. 

Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren. 

Ouders die al gebruik maken van kinderopvang is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs) wordt achteraf gecompenseerd.

Als een ouder die werkzaam is in een cruciale beroepsgroep meer uren opvang nodig heeft, kan met het gastouderbureau worden bekeken op welke wijze dit kan worden ondervangen (bijvoorbeeld door het inzetten van een andere gastouder). Mocht het gastouderbureau er niet uitkomen, kan er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing worden gekeken.

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]