Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelt jaarlijks de premies voor het ouderdoms- en partnerpensioen (OP/PP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de Cao Kinderopvang is de verdeling van de pensioenpremie vastgelegd in artikel 5.10 van de cao. Klik hier voor de huidige afspraken.

Premies en franchisebedragen 2024

PFZW heeft voor 2024 de volgende premies en franchisebedragen vastgesteld:

  • OP/PP-premie:        25,8% (ongewijzigd)
  • AP-premie:              0,5% (ongewijzigd)
  • AOW-franchise:       € 15.816 (was € 14.714)
  • AP-franchise:           € 26.819 (was € 25.069)

De totale pensioenpremie voor OP/PP blijft per 1 januari 2024 25,8% (ongewijzigd ten opzichte van 2023). Klik hier voor meer informatie.

Premieverdeling 2024

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) stelt op basis van de verdelingsafspraken in de Cao Kinderopvang de premiehoogte vast. Toepassing van deze verdelingsafspraken leidt tot de volgende premies voor 2024. De OP/PP-premie voor werknemers en werkgevers blijft 12,90%. De AP- premie blijft voor werknemers en werkgevers ook gelijk, respectievelijk 0% en 0,50%.

Pensioenpremies 2024 – Cao Kinderopvang artikel 5.10
 WerknemersWerkgevers
OP/PP-premie12,90% (ongewijzigd)12,90% (ongewijzigd)
AP-premie0% (ongewijzigd)0,50% (ongewijzigd)
Utrecht, OAK, 19 december 2023

Bron : Kinderopvang-Werkt!