ZZP

Het is 1 april, en dat betekent goed nieuws voor werknemers in de kinderopvangsector: de lonen worden opnieuw aangepast volgens de CAO Kinderopvang 2023-2024. Deze aanpassingen resulteren in een stijging van de brutolonen met 2%, na een eerdere stijging van 2% op 1 januari 2024. Dit komt ten goede aan duizenden professionals die dagelijks bijdragen aan de zorg en ontwikkeling van kinderen in Nederland.

Momenteel vinden er onderhandelingen plaats voor een tijdelijke CAO, die van 1 juli tot en met 31 december 2024 zal lopen. Het is dus niet ondenkbaar dat er opnieuw een loonstijging zal plaatsvinden vanaf 1 juli, wat het vooruitzicht voor werknemers nog positiever maakt.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de details van deze loonwijzigingen, is er een overzicht van de brutosalarissen beschikbaar via de volgende link: Salarisschalen per 1-4-2024. Hier kunnen werknemers in de sector precies zien hoe deze aanpassingen hun salarissen beïnvloeden.

Bovendien is er een gedetailleerd overzicht van de bruto salarissen per uur per 1 april 2024 beschikbaar: Salaris per uur 1-4-2024.

Voor degenen die graag een berekening willen maken van hun nettosalaris, bieden wij een handige tool aan waarmee dit eenvoudig kan worden gedaan: Berekening Nettoloon. Dit kan werknemers helpen om een beter inzicht te krijgen in hun financiële situatie en eventuele veranderingen als gevolg van de loonaanpassingen.