Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor kinderopvangorganisaties en gastouders (bijgewerkt op 23 april 2020 20:00 PM)

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Neem voor de kinderen die komen, in lijn met de adviezen van het RIVM, de volgende hygiënemaatregelen:

  • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
  • Geen handen schudden.
  • Houd tenminste 1,5 meter afstand.

Als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden moeten ze thuis blijven. Dat moet ook als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft.  

Komt er een protocol hoe de kinderopvang moet werken met ingang van 11 mei?

Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang.  

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik naar mijn werk?

Tot en met 10 mei geldt het advies om contact op te nemen met uw werkgever of u nodig bent op het werk. In principe is de kinderopvang open voor kinderen mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang zelf behoort daar ook toe. Vanaf 11 mei 2020 geldt dat u weer naar uw werk moet, omdat vanaf die dag kinderen van 0 tot 4 jaar weer naar de dagopvang (crèche) mogen en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen vanaf 11 mei 2020 naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school.

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaalt (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van het contract dat u met de ouder bent overeengekomen. Voor het recht op kinderopvangtoeslag, zal de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseert de overheid u om uw klanten te vragen  de volledige factuur te blijven betalen. U kunt hen er daarbij op wijzen dat zij dan kinderopvangtoeslag blijven ontvangen en dat de overheid de eigen bijdrage compenseert tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs.

Wat doe ik als kinderopvangorganisatie als ik moeite heb om (nood)opvang te blijven bieden?

Treed in contact met de gemeente om te bespreken op welke wijze er eventueel kan worden samengewerkt met andere opvanglocaties (scholen of kinderopvang).

Mag ik kinderen van ouders in cruciale beroepen ook onderbrengen in één van mijn andere vestigingen?

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan. Ook scholen mogen, in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties, kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen.

Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren. 

Ouders die al gebruik maken van kinderopvang, is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs) wordt achteraf gecompenseerd.

Als een ouder die werkzaam is in een cruciale beroepsgroep meer uren opvang nodig heeft, kan met het gastouderbureau worden bekeken op welke wijze dit kan worden ondervangen (bijvoorbeeld door het inzetten van een andere gastouder). Mocht het gastouderbureau er niet uitkomen, kan er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing worden gekeken.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op deze website voor de meest actuele informatie. Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie. 

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]