corona

GGD’en testen op COVID-19

Wie testen de GGD’en? Waarop testen zij? Hoe doen zij dit? Algemene informatie over het testen door de GGD’en leest u op deze pagina. Bent u arts en zoekt u informatie over de triage? Bekijk dan deze pagina speciaal voor artsen.

Welke test gebruikt de GGD? / GGD test op aanwezigheid virus op dat moment

GGD’en nemen de PCR-test af. Daarmee kan worden vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Voor deze test wordt met een wattenstaafje in de neus en keel gestreken. In het laboratorium wordt onderzocht of hierin erfelijk materiaal van het virus zit. Als dat zo is dan staat vast dat deze persoon op dat moment met het virus is besmet.
Dat is de reden dat alleen mensen, met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 infectie in de testfaciliteiten van de GGD’en worden getest. Op RIVM.nl leest u meer over de verschillende soorten testen.

Wie test de GGD?

De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid, de onderstaande doelgroepen, mits zij

  1. meer dan 24 uur ziekteverschijnselen (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben en
  2.  door een (bedrijfs)arts zijn doorverwezen en aangemeld zijn bij de GGD.
  • Zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen (overig zorgpersoneel)
  • Personeel kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders vanaf 6 mei
  • Docenten primair onderwijs vanaf 6 mei
  • Onderwijsassistenten vanaf 6 mei
  • Jeugdtrainers
  • Mantelzorgers van kwetsbare groepen vanaf 18 mei
  • Contactberoepen; Werkzaam in tandartspraktijk, fysiotherapie, alternatieve therapie
  • Politie, BOA en DJI, na incidenten met besmettingsrisico

GGD’en voeren testen uit die gedaan moeten worden volgens het testbeleid dat in Nederland is vastgesteld. Lees meer hierover onder het kopje ‘welke partijen zijn betrokken’.Zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

Waar test de GGD?

De 25 GGD’en hebben sinds 6 april met elkaar 32 testfaciliteiten in Nederland opgezet. Op een locatie bij de GGD of bij een drive-in of drive-through locatie van de GGD wordt op een snelle manier keel- en neusslijm afgenomen. In veel gevallen hoeft u daarvoor niet eens de auto uit te komen. Alle testafnames zijn op afspraak nadat een arts u heeft aangemeld.

Welke partijen zijn betrokken bij het testen op COVID-19?

Het testbeleid voor COVID 19 wordt voorgesteld door het OMT (Outbreak Management Team). Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie van VWS. Daarna worden de adviezen besproken in verschillende bestuurlijke overleggen en door de ministers. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat er met de gegeven adviezen gebeurt en welke groepen in aanmerking komen voor een test.

Nadat er (nieuwe) maatregelen zijn getroffen voor het testen, stelt het RIVM richtlijnen op voor de testen van een specifieke groep mensen.
Een werkgever wijst de arts aan die de medewerkers, die in aanmerking komen voor een test, beoordeelt en doorverwijst voor een test.

Als de instelling geen arts ter beschikking heeft of iemand is ZZP-professional, dan beoordeelt de arts van de GGD of die persoon in aanmerking komt voor een test.

De GGD’en voeren, onder andere, de testen uit.

Informatie voor (bedrijfs)artsen verantwoordelijk voor triage en doorverwijzing

Mensen die in bovenstaande informatie zijn benoemd met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 moeten door een arts aangemeld worden bij een GGD. Bent u arts en wilt u weten hoe u iemand kunt aanmelden bij de GGD? Kijkt u dan op deze pagina.Informatie voor artsen

Testcapaciteit en Testafname-capaciteit

U hoort veel over testcapaciteit. Waar gaat dit over?
De testcapaciteit is het aantal tests dat de laboratoria in Nederland, in vol bedrijf, per dag kunnen verwerken. De testafname-capaciteit is het aantal tests dat door ziekenhuizen, GGD’en en anderen kan worden afgenomen. Beide zijn op dit moment ruim voldoende.

De testcapaciteit en testafname-capaciteit is afhankelijk van mensen en materialen; er zijn materialen nodig om de test af te nemen, zoals wattenstaafjes, verpakkingsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de monsterafnemers. Ook zijn er materialen nodig voor de analyse in het laboratorium. En er zijn natuurlijk mensen nodig: mensen om de tests af te nemen, te vervoeren en te analyseren in het laboratorium en om de uitslagen door te geven en uit te leggen. Kortom: als we het hebben over testcapaciteit, gaat het dus om heel veel verschillende dingen. Sommige benodigdheden voor de test zijn schaars. Door te testen volgens zorgvuldige richtlijnen zorgen we ervoor dat er beschikbare voorzieningen efficiënt worden ingezet.

Wie betaalt voor een COVID-19 test bij de GGD?

De kosten van een test die wordt uitgevoerd door de GGD (het afnemen van de test, laboratorium-verwerking en uitslag doorgeven aan de arts) worden betaald vanuit het Openbare Gezondheidszorg (OGZ)-budget.

Openingstijden GGD’en

Voor een testafname maakt de arts die u doorverwijst een afspraak bij de testfaciliteit van de GGD. De GGD’en proberen zoveel mogelijk open te blijven om te testen en afspraken in te plannen.

Regionale verschillen door regionaal maatwerk, altijd binnen landelijke richtlijnen

GGD’en testen intensief in het hele land en werken hierbij allemaal volgens de landelijke LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Vanuit de landelijke, identieke basis is er ruimte voor regionaal maatwerk, in overleg met bijvoorbeeld de zorginstellingen in de regio. Zo kan de GGD afspraken maken met organisaties in de regio over hoe het daadwerkelijke testen is verdeeld of ingericht.

Hierdoor kan het zijn dat u regionale verschillen ziet tussen de GGD’en. De GGD’en doen dit om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun regio. Het maakt namelijk niet uit waar mensen worden getest, maar dát ze worden getest.

Met wie werken wij samen?

GGD GHOR Nederland werkt samen met diverse partijen zoals OVAL, NVAB, PO raad, VGN, ActiZ, Rode Kruis en vele andere koepelorganisaties en brancheverenigingen.

Aangepast testbeleid

Minister De Jonge van VWS liet in een brief aan de Tweede Kamer van 31 maart weten dat hij inzet op het verruimen van het COVID-19 testbeleid. De GGD’en zijn maandag 6 april gestart met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken. Zij hebben hiervoor speciale testfaciliteiten ingericht. In de eerste week deden zij dit volgens het testbeleid dat toen werd voorgeschreven. Vanaf 10 april zijn de landelijke LCI-richtlijnen veranderd en kunnen er nog meer zorgmedewerkers door artsen worden aangemeld bij de GGD. Voor zorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen bleef het testbeleid ongewijzigd.

Meer informatie?

De informatie op deze pagina gaat specifiek over het testen door de GGD’en. Kijkt u voor alle informatie over testen op het coronavirus op:

Bron : GGD GHOR

Volgt u ons al op Facebook ?