corona
corona

Werkwijze in het toezicht GGD

Vanaf 11 mei 2020 gaan de voorzieningen voor kinderopvang en gastouderopvang weer (deels) open. Kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen of kwetsbare kinderen die normaal niet of op andere dagen naar de opvang gaan, kunnen nog gebruikmaken van (24-uurs) noodopvang. Hiermee verandert de situatie voor de branche kinderopvang en ook voor toezicht kinderopvang.

Voor reguliere opvang en noodopvang (zowel in een kindercentrum als door een gastouder) blijven de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving gelden. Ook onder de huidige omstandigheden is de houder verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

Echter is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk. De verwachting is dat door de maatregelen t.a.v. Corona mogelijk knelpunten kunnen ontstaan wanneer voorzieningen voor kinder- en gastouderopvang weer open gaan. Dit geldt met name ten aanzien van de opvang in de eigen groep en op de eigen locatie, de groepsgrootte en inzet van voldoende personeel. Door deze uitzonderlijke situatie kan het daarom voorkomen dat een houder ondanks aantoonbaar verrichte inspanningen, niet aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving kan voldoen. Daarom adviseert GGD GHOR Nederland de toezichthouders hier rekening mee te houden door per situatie te beoordelen of er sprake is van overmacht.

Kijk hier voor de uitgebreide adviezen van GGD GHOR Nederland.

Bron : Rijksoverheid