corona
testen

Kan ik mezelf testen ?

Er zijn veel vragen over testen van het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de RIVM over de testen.

Veelgestelde vragen over testen en corona

Kan ik mezelf testen met sneltesten?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   doet onderzoek naar COVID-19 zelftesten die voor thuisgebruik worden aangeboden. Dit zijn geen zelftesten, maar zogenaamde sneltesten. Tot nog toe is de kwaliteit van deze sneltesten nog onvoldoende om bij individuele patiënten te testen of om deze thuis te gebruiken. De uitslagen zijn niet betrouwbaar. Gebruikers kunnen onnodig ongerust worden of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ) heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je een ziekte hebt zijn verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een bevoegde instantie.  Meer info bij IGJ

Welke mensen worden getest?

  • Patiënten uit kwetsbare groepen kunnen getest worden als dat van belang is voor hun behandeling of verzorging. 
  • Daarnaast worden patiënten met verschijnselen van een coronavirusinfectie getest die zo ernstig ziek zijn dat zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. 
  • Ook worden zorgmedewerkers zoals bijvoorbeeld huisartsen, verpleeghuismedewerkers of thuiszorgmedewerkers getest als zij klachten hebben die wijzen op een coronavirusinfectie.
  • Vanaf 11 mei kunnen ook mensen met een contactberoep zich laten testen als zij klachten hebben die wijzen op het nieuwe coronavirus.
  • Vanaf juni is het mogelijk om iedereen in Nederland met klachten die wijzen op het nieuwe coronavirus te testen. Als uit de test blijkt dat je besmet bent met het nieuwe coronavirus, dan volgt intensief bronnen- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst .

Wanneer wordt er iemand getest? 

Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De (huis)arts kan afwegen of een test bijdraagt aan de behandeling of de verzorging van een patiënt. Indien mogelijk kan de huisarts de patiënt zelf testen of hierover overleggen met de GGD. Zorgmedewerkers met klachten die wijzen op het nieuwe coronavirus kunnen getest worden door de GGD. De GGD volgt hierin de richtlijn van het RIVM.

Wordt er gezocht naar alternatieve manieren om te testen?

Wereldwijd is er een tekort aan bepaalde laboratoriummaterialen die nodig zijn voor de test. Daarom kijkt het RIVM samen met nationale en internationale laboratoria naar andere manieren om te testen waarbij andere laboratoriummaterialen nodig zijn. Naast de huidige PCR polymerase chain reaction  polymerase chain reaction-testen, die het genetische materiaal (RNA ribonucleic acid ) van het virus aantonen, kijken we ook naar andere soorten testen. Het gaat dan om testen die aanwezigheid van viruseiwitten aantonen (antigeentesten). En naar testen die aanwezigheid van antistoffen in het bloed aantonen (serologische testen). Met behulp van deze testen, bijvoorbeeld in combinatie met de huidige test, kunnen we mogelijk in de toekomst bij meer mensen onderzoeken of ze het coronavirus hebben (gehad). 

Kan ik laten testen of het virus al gehad heb en ik antistoffen heb tegen het nieuwe coronavirus?

Nee, wel worden mensen al in beperkte mate getest in het kader van onderzoek naar de verspreiding van het virus in Nederland. Op het moment onderzoeken we welke antistoffentest het meest betrouwbare resultaat geeft. We raden mensen af om zelf het bloed te laten testen op aanwezigheid van antistoffen tegen het nieuwe coronavirus. Dit kan een gevoel van schijnveiligheid geven. We zijn momenteel aan het onderzoeken of het hebben van antistoffen ook betekent dat je het virus niet meer kan krijgen en dat je hier niet meer ziek van kan worden. Mogelijk hebben mensen met milde klachten minder antistoffen, waardoor ze niet volledig beschermd zijn tegen het virus. 

Bron RIVM

Volgt u ons al op Facebook ?