corona

Vul dan vragenlijst in voor 15 mei!

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag of een deel van de kinderopvangkosten door een gemeentelijke regeling krijgt betaald krijgt u vanaf 16 maart een compensatie en daarmee uw eigen bijdrage terug. Toch zijn er ook ouders die nu (nog) niet voor de compensatie in aanmerking komen: de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Bijvoorbeeld omdat de ouder(s) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

BOinK heeft een meldpunt om in kaart te brengen om hoeveel ouders het gaat, om welk totaalbedrag het gaat en wat de specifieke situatie van deze ouders zijn. Dat is ook in het belang van ouders zelf want het ministerie van SZW zal ook in het geval van deze groep niet méér willen vergoeden dan de maximale uurprijs van de Belastingdienst. BOinK roept dan ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen om deze vragenlijst z.s.m. maar in ieder geval voor 15 mei in te vullen.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat alleen de ouders zich via dit meldpunt melden die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij niet in een gemeentelijke regeling zitten (bijvoorbeeld voor voorschoolse educatie, VE of op basis van een sociaal medische indicatie, SMI). Voldoet u aan deze voorwaarden ? Vul dan deze vragenlijst in !