corona
corona

Ouders in de knel

Brancheorganisaties in de kinderopvang (BK, BMK en BOinK) hebben een oproep gedaan aan Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob (Christenunie) en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark (VVD) om het basisonderwijs en de kinderopvang per 2 juni open te gooien. U treft hieronder de brief aan.

Vanaf 11 mei is de hele kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar weer volledig geopend. De buitenschoolse opvang (bso) is gedeeltelijk geopend, maar wel beschikbaar voor alle kinderen die voor de Coronacrisis al gebruik maakten van bso. Net als de afgelopen maanden verzorgt de kinderopvang bovendien nog steeds de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Met veel kunst- en vliegwerk is de kinderopvang erin geslaagd om bij het overgrote deel van de scholen, conform de opdracht vanuit het kabinet, aan te sluiten bij de dagen dat de kinderen weer naar school gaan. Bestaande contracten met ouders en de daar mee samenhangende inroostering van personeel zijn hierbij noodgedwongen tijdelijk opzij gezet. Dit alles met het uitgangspunt dat we deze tour de force op 1 juni kunnen afronden.

Helaas heeft een minderheid van scholen toch gekozen voor het halve dagen model of bij hele dagen voor sterk afwijkende openingstijden. Bij deze scholen kan daarom aan kinderen en ouders niet rust en regelmaat worden geboden waardoor ouders zich ook op schooldagen zich nog steeds niet volledig op hun werk kunnen richten. Kinderen mogen alleen op schooldagen naar de bso. Doordat de bso alleen op reguliere tijden open mag, kan de bso niet op de afwijkende openingstijden van
school aansluiten en op studiedagen opvang aanbieden. Ouders met kinderen in de dagopvang en bso hebben een groot probleem wanneer hun ‘bso-kinderen’ thuis zijn terwijl hun jongste kind wel naar de dagopvang gaat. Ouders laten dan ook weten dat vanaf 11 mei voor hen het combineren van arbeid en zorg er niet eenvoudiger op geworden is. Dit staat haaks op de intentie van het kabinet.

Wij, BK, BMK en BOinK, roepen het kabinet daarom op om met ingang van 2 juni het primair onderwijs en de bso weer volledig open te stellen. Zowel school als bso hanteren daarbij dan weer hun gebruikelijke openingstijden. Het is het voornemen van het kabinet om vanaf 2 juni veel sectoren weer te laten starten. Ouders werkzaam in deze sectoren komen onherroepelijk in de knel wanneer op dat moment school en bso nog steeds niet op de reguliere tijden geopend zijn. Maar ook
voor de groep ouders die na 1 juni vanuit huis blijft werken, is het van groot belang dat zij op werkdagen niet langer arbeid, zorg en thuisonderwijs moeten combineren.

Natuurlijk doen wij deze oproep onder het voorbehoud dat het RIVM deze volledige opening verantwoord acht. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan zal de kinderopvang onder de condities en beperkingen die nu al voor onze sector gelden, het huidige aanbod blijven continueren. Wel vragen we het kabinet bij een verlenging van de gedeeltelijke openstelling, in het belang van de meer dan 800.000 kinderen en hun ouders, te komen met heldere en eensluidende richtlijnen voor onderwijs en kinderopvang. Alleen dan kan de kinderopvang bij een verlenging van de gedeeltelijke openstelling optimaal tegemoetkomen aan de vraag van kinderen en hun ouders.

Vriendelijke groet,

Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Monique Vreeburg, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

Bron : Brancheorganisaties