corona
corona

Voor kinderen is een coronatest een nare ervaring.

Bij kinderen onder de 12 jaar is de GGD terughoudend in het uitvoeren van een Coronatest. Hieronder de achtergrond hiervan.

Testen algemeen
Sinds 1 juni is het landelijk coronabeleid: blijf thuis bij coronaklachten en laat u testen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of geur, kunt u 0800-1202 bellen om een afspraak te maken voor een test. Dit testbeleid is met name belangrijk voor volwassenen en jongeren, dus voor de medewerkers in de kinderopvang of basisschool en voor eventuele tieners in de BSO-locatie.

Bij kinderen onder de 12 jaar zal slechts bij uitzondering geadviseerd worden een test uit te voeren. Het testen van kinderen onder de 6 jaar is zelden nodig.

Waarom is de GGD terughoudend in het testen van jonge kinderen?

  • Voor kinderen is een coronatest een nare ervaring. Zij vinden de wattenstok in hun neus- en keelholte zeer onaangenaam. Ook de omgeving, – twee verpleegkundigen in beschermende kleding – kan voor sommige kinderen traumatiserend zijn. Het belang van de uitslag van een coronatest moet dus echt opwegen tegen het belang van het kind om de test niet te ondergaan.
  • Uit lopend onderzoek blijkt dat er weinig kinderen besmet zijn met COVID-19. Bovendien verloopt de ziekte bij kinderen mild en zij hebben weinig tot geen last van de infectie. Ook de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen komt nagenoeg niet voor.
  • De handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen van het RIVM maakt duidelijk dat kinderen Uit lopend onderzoek blijkt dat er weinig kinderen besmet zijn met COVID-19. Bovendien verloopt de ziekte bij kinderen mild en zij hebben weinig tot geen last van de infectie. Ook de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen komt nagenoeg niet voor. De handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen van het RIVM maakt duidelijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten of met nieuwe milde luchtwegklachten niet getest hoeven worden. Als de klachten van een kind herkenbaar zijn en passen bij bestaande luchtwegaandoeningen, bijvoorbeeld hooikoorts of astma, kunnen zij zonder coronatest gewoon naar de kinderdagverblijf of basisschool.
  • Bij nieuwe klachten, of een verandering van bestaande klachten, kunnen kinderen meestal gewoon uitzieken en weer naar het kinderdagverblijf, basisschool of de naschoolse opvang zodra ze klachtenvrij zijn. De kans is zeer groot dat de klachten door iets anders dan corona veroorzaakt worden. Ook als ouders of andere kinderen in het gezin niet dezelfde klachten ontwikkelen, is het erg onwaarschijnlijk dat het om corona gaat.
  • Een negatieve test uitslag is slechts een momentopname. Het kind zou dan bij elke volgende verkoudheid weer opnieuw een test moeten ondergaan.

Wanneer worden kinderen wel getest?

  • Kinderen met nieuwe klachten (passend bij Covid-19) kunnen getest worden. Dit kan met name van belang zijn bij kinderen die contact hebben gehad met een Covid-19 positief geteste persoon, of als er 3 of meer kinderen in dezelfde groep klachten hebben. Wij overleggen dan met het kinderdagverblijf, basisschool of naschoolse opvang en de betrokken ouders of het zinvol is om enkele kinderen te testen.
  • Kinderen met een negatieve testuitslag die enkel neusverkouden zijn en verder niet ziek zijn, mogen weer naar school. Kinderen met nieuw ontstane neusverkoudheid die niet getest zijn, mogen weer naar school als de klachten over zijn.

Meldplicht en testen als er meerdere kinderen in een groep ziek zijn.
Mochten er op de school of kinderopvanglocatie 3 of meer kinderen tegelijk ziek zijn, met klachten die kunnen passen bij Covid-19, dan dient u dit te melden bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. Hiervoor kunt u bellen met de corona-lijn van de GGD, op het nummer 0800 – 844 6000 (keuze 1). Deze lijn is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Bron :GGD