corona
corona

Addendum voor contracten in de gastouderopvang

Sinds woensdag 17-06-2020 zijn de richtlijnen van het RIVM aangepast, waardoor het brengen van kinderen, van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid (snottebel en loopneus) naar de opvang mogelijk is.

Adviezen en richtlijnen die het RIVM geeft, zijn gebaseerd op betrouwbare cijfers en feiten. De besluiten, tot het aanpassen van deze adviezen en richtlijnen, worden niet lichtvaardig genomen. We moeten er vanuit kunnen gaan dat dit betekent dat er minder gevaar is, waardoor het brengen van kinderen met neusverkoudheidsklachten mogelijk moet zijn. Er is nog geen vaccin, het virus is nog niet verdwenen. Wel zien we steeds meer een versoepeling van de eerder genomen adviezen en richtlijnen. Desondanks hebben wij er begrip voor dat er zorgen zijn bij gastouders.

Dat is ook de reden waarom Nysa, in overleg met haar juristen, een addendum heeft opgesteld om mogelijke financiële gevolgen voor de gastouder en het gastouderbureau te beperken in geval van gezondheidsklachten van de gastouder zelf of haar/zijn huisgenoten vanwege tijdelijke sluiting van de opvang als gevolg van Corona gerelateerde klachten.
Dit is een tijdelijke toevoeging aan het reeds bestaande contract tussen gastouder en vraagouder gedurende de termijn dat er sprake is, in Nederland, van beperkende maatregelen inzake COVID-19.

Wij willen iedereen in de gastouderopvang oproepen om dit addendum te gebruiken.

Download Addendum

Bestuur Stichting Nysa

Bron : Stichting Nysa