corona
corona

Meldpunt voor gastouderbranche

Vanaf 17 juni 2020 is de richtlijn van het RIVM, “Handrekening bij neusverkouden kinderen” (https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen), aangepast voor het brengen van kinderen van 0 tot 6 jaar naar de kinderopvang en zo ook de gastouderopvang. De zorgen die ontstaan zijn, naar aanleiding van deze berichtgeving, hebben ons via verschillende kanalen bereikt. Deze zorgen gaan voornamelijk over de veiligheid en gezondheid van de gastouders en hun huisgenoten.

Adviezen en richtlijnen die het RIVM geeft, zijn gebaseerd op betrouwbare cijfers en feiten. De besluiten, tot het aanpassen van deze adviezen en richtlijnen, worden niet lichtvaardig genomen. We moeten er vanuit kunnen gaan dat dit betekent dat er minder gevaar is, waardoor het brengen van kinderen met neusverkoudheidsklachten mogelijk moet zijn. Er is nog geen vaccin, het virus is nog niet verdwenen. Wel zien we steeds meer een versoepeling van de eerder genomen adviezen en richtlijnen. Desondanks hebben wij er begrip voor dat er zorgen zijn bij gastouders.

Om de risico’s, gericht op de veiligheid van de gastouders en de huisgenoten van de gastouders, in kaart te brengen, vinden wij het noodzakelijk om een meldpunt te openen.

Op deze wijze weten wij wat er speelt en ontstaat er een reëel beeld over het aantal gevallen met mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de gastouder en haar of zijn huisgenoten. Indien de cijfers hiertoe aanleiding geven zullen wij hierover in gesprek gaan met de overige brancheorganisaties, het Ministerie van Sociale Zaken en de overige instanties die bij de kinderopvang betrokken zijn. De geregistreerde meldingen zijn hierbij dan ook essentieel om het gesprek te kunnen voeren.

HOE WERKT HET?

Gastouders én gastouderbureaus kunnen zich melden wanneer er sprake is van:

  • Minimaal 3 kinderen met meer klachten dan alleen neusverkoudheid;
  • Besmetting van ouders van de gastkinderen;
  • Testen van de gastouder waardoor de opvang 3 dagen dicht moet;
  • Testen van een huisgenoot van de gastouder waardoor de opvang 3 dagen dicht moet;
  • Sluiten van de opvang na positieve test voor minimaal 14 dagen.

LET OP: Onder neusverkoudheid wordt verstaan een snotneus of een loopneus

Meldingen worden alleen geregistreerd. Er wordt geen inhoudelijke reactie c.q. antwoord gegeven met betrekking tot de melding. Onderstaande link geeft toegang tot het meldingsformulier:
https://forms.gle/FzJySn1Ma83dfJxp8

Op de gegevens van het meldingsformulier is ons privacyreglement van toepassing, deze is hier in te downloaden.
https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/06/PRIVACYVERKLARING-NYSA.pdf

WAT DOET NYSA?

Nysa is de brancheorganisatie voor gastouders in Nederland en vertegenwoordigd de stem van de gastouder. Nysa verzamelt de gegevens van het meldpunt met het doel om deze als statistische cijfers te gebruiken in haar overleg met andere brancheorganisaties in de Kinderopvang alsmede het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron : Stichting Nysa