corona
coronadashboard

verdere uitbreiding

Het coronadashboard is vanaf vandaag uitgebreid met nieuwe informatie. Op de website Dashboard coronavirus is nu wekelijks een update te zien van het aantal geschatte mensen dat besmettelijk is. Ook zijn de resultaten van de rioolwatermetingen van het RIVM toegevoegd en is het dashboard uitgebreid met signalen vanuit de huisartsen over mogelijke besmettingen.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge: “Hoe meer nuttige informatie op het dashboard staat, hoe nauwkeuriger we de verspreiding van het coronavirus in Nederland in de gaten kunnen houden. Zo kunnen we steeds vroeger signalen opvangen mochten er bijvoorbeeld onverhoopt meer besmettingen zijn. En we krijgen per regio een steeds beter beeld van hoe actief het virus is. Het is heel goed dat het dashboard weer is uitgebreid en de komende tijd gaan we er nog meer informatie aan toevoegen. Deze extra informatie is zowel voor de experts die het beleid maken, wetenschappers en mensen in het land enorm waardevol.”

Wat is er nieuw?

Met de drie nieuwe informatiepunten is het dashboard dus een stuk completer. Bijvoorbeeld door de rioolwatermetingen. Uit onderzoek blijkt dat het virus in uitwerpselen van mensen te vinden is, zelfs voordat zij klachten hebben. De algemene informatie uit dagelijkse tests bij 28 rioolwaterzuiveringslocaties is vanaf nu te zien op het dashboard. De komende tijd worden alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties daaraan toegevoegd, zodat op regionaal niveau meteen te zien is of het virus ergens de kop opsteekt. Dat is waardevolle informatie. 

Deskundigen van het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne (RIVM) maken schattingen van het aantal mensen dat in Nederland het virus heeft opgelopen en anderen kunnen besmetten. Dat aantal wordt vanaf nu elke week geüpdatet op het dashboard.

Ten slotte staan nu ook signalen vanuit de huisartsen op de pagina. Het Nivel houdt bij een groep huisartsen bij hoeveel mensen daar hebben aangeklopt met klachten die wijzen op een infectie van het coronavirus. Deze informatie kan gebruikt worden als vroeg signaal dat de verspreiding van het virus toe- of afneemt.

Meer uitbreidingen

Het coronadashboard wordt geregeld uitgebreid. Onlangs is het aantal nieuwe verpleeghuizen met een coronabesmetting opgenomen en er is sinds kort per veiligheidsregio te zien hoeveel mensen er per dag positief zijn getest. Binnenkort komen daar onder meer het GGD-contactonderzoek en een gezondheidsmonitoring van zorgverleners bij. Meer informatie hierover is te vinden op het dashboard zelf.

Bron : Rijksoverheid