corona
corona

Bijgewerkte FAQ

Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor kinderopvangorganisaties en gastouders (bijgewerkt op 12 augustus 2020 18:00 PM)

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor kinderopvangorganisaties en gastouders.

Veelgestelde vragen van kinderopvangorganisaties en gastouders over coronavirus

De kinderdagopvang (kinderen tot 4 jaar), gastouderopvang (kinderen van tot 12 jaar) en de buitenschoolse opvang (BSO) zijn volledig open. De kinderen kunnen weer op hun normale dagen naar de BSO. Daarmee is ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang gestopt. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor kinderopvangorganisaties en gastouders.

Regels na vakantie in land met oranje reisadvies

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden. Zij kunnen het reisadvies controleren op Nederlandwereldwijd.nl

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij:

 • het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt op basis van het dringende advies voor thuisquarantaine na aankomst in Nederland, dat zijn de eerste 14 dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang of gastouderopvang gaan.

Waarom is het advies voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat zij niet naar de kinderopvang gaan, als zij terugkomen uit een land met een ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies?

Voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wordt hetzelfde (quarantaine)beleid gehanteerd als voor kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand (buiten hun gezin) die positief is getest op COVID-19. Zie ook het Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19 van het RIVM; mensen die terugkeren uit een land met oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus worden gelijk behandeld met mensen in “categorie 2: overige nauwe contacten”.

Op basis van dit protocol mogen kinderen van 4 tot en met 12 jaar, na terugkomst uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Bij deze uitzondering is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje en rood reisadvies vanwege het coronavirus?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die terugkomen uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, wordt dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Dit betekent dat zij thuis blijven en niet naar de kinderopvangkomen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Wat zijn de regels voor medewerkers in de kinderopvang die op vakantie gaan naar landen met een oranje of rood reisadvies?

Wie terugkomt uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Als pedagogisch medewerkers, gastouders of andere medewerkers in de kinderopvang naar landen met een oranje of rood reisadvies op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat ze weer aan het werk gaan. Kinderopvangorganisaties doen er verstandig aan hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan. 

Bekijk ook de informatie over werknemers en het coronavirus en de informatie over werkgevers en het coronavirus.

Is er nog noodopvang?

De noodopvang is sinds 1 juli 2020 gestopt.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Er is een protocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij per 11 mei moeten nemen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Het procotol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie kunt u vinden via Veranderingenkinderopvang.nl.

Thuisblijven

Wanneer moet een kind thuisblijven?

Het kind mag niet naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) als:     

 • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

Er geldt een uitzondering voor kinderen van tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool met neusverkoudheid. Voor deze kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:       

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;       
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft;

Mogen kinderen met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Voor kinderen van tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:       

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;       
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:      

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19:
  • verkoudheidsklachten;
  • hoesten;
  • koorts (vanaf 38 graden Celsius);
  • benauwdheid;
  • plotseling verlies van reuk of smaak;
  • een combinatie van bovenstaande. 
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Waarom mogen jonge kinderen wel met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd door de kinderopvang omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn.Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kinderopvang.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder deze klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Bij twijfel, of als de klachten anders zijn dan gewend, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen op het coronavirus

Voor kinderen van tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vragen.

Testen op coronavirus

Kunnen kinderen ook getest worden?

Kinderen kunnen, op verzoek van de ouders, net als iedereen worden getest bij klachten passend bij COVID-19.

Ouders zijn echter niet verplicht om hun kind te laten testen. Kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest.

Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar de kinderopvang, als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek.

Als op de kinderopvang in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De kinderopvangorganisatie neemt dan contact op met de GGD.  Zie ook de Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.

Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Kan ik mij als pedagogisch medewerker of gastouder laten testen op het coronavirus?

Sinds 1 juni kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op het coronavirus:

 • neusverkoudheid;
 • loopneus;
 • niezen;
 • hoesten;
 • verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
 • plotseling verlies van reuk of smaak.

Ik ben werkzaam bij de kinderopvang of BSO en ik behoor tot de risicogroep. Moet ik thuis blijven of kan ik aan het werk?

Als u tot de risicogroep behoort, kunt u niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kunt u andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Een huisgenoot van mijn gastouders of pedagogisch medewerker behoort tot de risicogroepen. Mag de gezonde gastouder of pedagogisch medewerker werken?

Personeelsleden of gastouders die in een risicogroep vallen of een gezinslid hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. Zij gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts of behandelaar.

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen de ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt om, binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan. De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Rooster aanpassen

Mag een BSO de openingstijden aanpassen? 

Ja. Als een BSO het aanbod wil verruimen met aangepaste openingstijden, dan moet de BSO dit ook eerst afstemmen met de Oudercommissie van de BSO. De ouders moeten wel instemmen met een uitbreiding van het contract met de BSO en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Ouders moeten de extra opvanguren betalen.

Mag een school het rooster aanpassen? 

Ja. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, geldt het normale proces. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook moet de school zorgen dat de kinderopvang goed aansluit op de schooltijden. Daarom moet de school met de BSO’s afspraken maken.

Andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op deze website voor de meest actuele informatie.

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Bron : Rijksoverheid