corona
corona

aangepast aan nieuwe regelgeving

Naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e regelgeving is de beslisboom van BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school, aangepast. Dat geldt voor zowel de beslisboom voor 0 t/m 6-jarige als voor de beslisboom voor 7 t/m 12-jarige kinderen. Er is een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze nieuwe beslisboom gaat werken (versie 3 september).

Een overzicht van de wijzigingen en de downloads vindt u hieronder.

Omdat de beslisboom op grote schaal wordt gebruikt, hebben BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland diverse vragen ontvangen over de interpretatie van de vragen uit de beslisboom. BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland willen dat de beslisboom zo duidelijk mogelijk is en zo min mogelijk vragen oproept of tot discussie leidt. BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben alle veranderingen in de regelgeving en de feedback van ouders, kinderopvangorganisaties en scholen zeer zorgvuldig besproken. Dat heeft tot onderstaande aanpassingen geleid. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom wederom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar BOinK_AJN_tbv kinderopvang_030920

Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar – BOinK_AJN_tbv kinderopvang_030920

Wat is er aangepast?
Onderstaande aanpassingen zijn er ten opzichte van de versie van 1 juli 2020.

Beslisboom 0 t/m 6 jaar

 • De inleiding is ingekort omdat niet alle informatie meer relevant is.
 • Het antwoord op de eerste vraag leidt nu tot twee verschillende vervolgvragen waar voorheen zowel het antwoord ‘ja’ als ‘nee’ tot dezelfde vervolgvraag leidde.
 • Voor het contactmoment met iemand met corona hoeft niet langer 14 dagen worden teruggekeken: dat is nu 10 dagen.
 • Er wordt nu bij de vragen vanuit gegaan dat het kind ook onderdeel van het huishouden is waardoor er geen dubbelingen meer in de vragen zitten.
 • De formulering van sommige vragen is aangepast zodat deze zo min mogelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.
 • Er is informatie toegevoegd over testen en thuisblijven.
 • Het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid is toegevoegd.

Beslisboom 7 t/m 12 jaar

 • De inleiding is ingekort omdat niet alle informatie meer relevant is.
 • Voor het contactmoment met iemand met corona hoeft niet langer 14 dagen worden teruggekeken: dat is nu 10 dagen.
 • Er wordt nu bij de vragen vanuit gegaan dat het kind ook onderdeel van het huishouden is waardoor er geen dubbelingen meer in de vragen zitten.
 • De formulering van sommige vragen is aangepast zodat deze zo min mogelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.
 • Er is informatie toegevoegd over testen en thuisblijven.
 • Het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid is toegevoegd.

Alle betrokken partijen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, scholen* en andere professionals met deze vernieuwde beslisboom gaan werken. Daarom stellen we het op prijs als u dit bericht wilt delen en dat dit bericht ook bij de JGZ-organisaties en GGD bekend is.

Geen vragenlijst meer
Omdat is gebleken dat in de praktijk meer met de beslisboom wordt gewerkt dan met de vragenlijst, is er geen nieuwe versie van de vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten die reeds zijn gedownload kunnen niet meer worden gebruikt.

Beslisboom terugkeer uit oranje of rood gebied vervallen
Door de aangepast regelgeving is de beslisboom voor kinderen die terugkomen uit oranje of rode gebieden komen te vervallen. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar mogen in dat geval weer naar de opvang. Tenzij er iemand in het huishouden van het kind corona, koorts of benauwdheid heeft.

Wat er aan vooraf ging
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een vragenlijst en beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso’s, peuteropvang en gastouders), leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Met de beslisboom kan worden beoordeeld of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is een beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 en een beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM. U vindt de documenten hieronder.

*De beslisboom voor scholen is inhoudelijk precies hetzelfde als beslisboom voor de kinderopvang. Alleen zijn de logo’s van de betrokken partijen aangepast.