corona
corona

Kinderopvang neemt het heft in eigen handen

De dreigende omvangrijke sluiting van groepen kinderen heeft de kinderopvangbranche kunnen voorkomen
door op grote schaal commerciële testen in te kopen. Dankzij deze noodgreep is de sluiting van
groepen kinderen beperkt gebleven tot 10% van de kinderopvangorganisaties, blijkt uit een
enquête van de branche. Tegelijkertijd is het een wrange conclusie dat de kinderopvang naar
achteren wordt geschoven als het om voorrang in testen gaat, zo bleek vorige week, maar wel het
risico loopt beboet te worden omdat zij niet kan voldoen aan de strenge kwaliteitseisen.

Commercieel testen

De cijfers blijken uit een enquête van de twee brancheorganisaties BK (Brancheorganisatie
Kinderopvang) en BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) waarin ruim 40%
aangeeft commerciële testen in te kopen om medewerkers zo snel mogelijk weer op de groep te
krijgen. De sluiting van groepen is daardoor beperkt gebleven tot 1000 kinderen, blijkt uit de
enquête. Deze 1000 gezinnen, waaronder kwetsbare kinderen en ouders met cruciale beroepen,
hebben de problemen die zij als gevolg hiervan ondervonden, zelf moeten oplossen.

Coulanceregeling

Zolang het testbeleid niet op orde is en de GGD de vraag naar testen niet aankan, zitten
personeelsleden van kinderopvangorganisaties en gastouders (onnodig) lang thuis, wachtend op een
testafspraak of testuitslag. De branche heeft gevraagd om kinderopvangorganisaties en de
toezichthoudende GGD’en duidelijke handvatten te bieden voor inspectie. Deze duidelijke landelijke
handvatten hebben we niet gekregen.
‘Nu gaan we zelf maar een kader maken voor onze leden dat aangeeft welke stappen ze kunnen
zetten om te voorkomen dat organisaties boetes krijgen vanwege te weinig personeel op de
groepen,’ zo legt Monique Vreeburg, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
uit. ‘Van de overheid komen de handvatten voorlopig niet.’

Overheid laat ons lelijk in de steek

Het is een wrange conclusie dat de kinderopvang niet alleen naar achteren wordt geschoven als het
om voorrang in testen gaat, vervolgens zelf massaal investeert in de aankoop van commerciële
testen maar daar bovenop ook nog het risico loopt beboet te worden omdat zij niet aan de strenge
kwaliteitseisen kan voldoen die dateren van vóór de corona-crisis. De leden van de
brancheorganisaties hebben het gevoel dat de overheid hen niet bijstaat om de klus te klaren in deze
lastige tijd.
‘We hebben gevraagd om voorrang bij het testen, dat hebben we niet gekregen. We hebben
gevraagd om een coulanceregeling met bruikbare handvatten voor ons en de inspectie hoe we om
moeten gaan met de personeelstekorten; hebben we niet gekregen,’ zo schetst Emmeline Bijlsma,
directeur Brancheorganisatie Kinderopvang, de situatie. ‘De centrale inkoop van testen die de
brancheorganisaties hebben gefaciliteerd heeft de branche al honderdduizenden euro’s gekost.’

Gevolg tarieven 2021

De kosten die kinderopvangorganisaties maken komen bovenop de al voorziene kostenstijging. De
branche vreest dat daardoor een groot deel van de leden de tarieven in 2021 aanzienlijk moet
verhogen. Het toeslagtarief van de overheid wordt in 2021 met 3,5% verhoogt. De branche verwacht
een stijging van de werkelijke tarieven van 4-4,5%. Daarmee gaan de toeslagtarieven en de
werkelijke tarieven die ouders betalen, steeds verder uit elkaar lopen. De toegankelijkheid van
kinderopvang voor lagere inkomens staat daarmee op de tocht. ‘Het zou de overheid sieren als ze
hier rekening mee houdt en vanwege de uitzonderlijke context, de maximum uurtarieven verder
verhoogt,’ aldus Bijlsma.

Bron : persbericht BK en BMK