Hoe zit het met….

Basisonderwijs

Hoe zit het met mondkapjes in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs?

Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassen verplicht.

Lees meer over de regels in het basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs

Hoe zit het met mondkapjes in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen en onderwijspersoneel krijgen het dringende advies om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Het gaat om situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af.

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt een mondkapje dringend geadviseerd voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Voor nu geldt een dringend advies, aan verplichting wordt gewerkt.

Moeten alle leerlingen een mondkapje dragen?

Bij een deel van de leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs is het dragen van een mondkapje niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die vanwege hun beperking en/of zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de (G)MR te bepalen voor welke situaties het dragen van een mondkapje reëel is.

Mag een school het gebruik van mondkapjes verplichten?

Ja, een school mag het besluit nemen om een mondkapje te verplichten. De school doet dit in overleg, via de (G)MR, met het personeel, de ouders en leerlingen. De (G)MR moet toestemming geven. De scholen besteden hierbij ook aandacht aan het handhaven van de verplichtingen. Het besluit is onderdeel van het veiligheidsbeleid op school. Draagt de leerling geen mondkapje, dan is het advies aan de school om met de leerling, ouder, of beide in gesprek te gaan.  

Lees meer over de regels in het voortgezet onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten)

Voor iedereen in het mbo en het hoger onderwijs geldt het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Alleen in sommige situaties kunt u het advies krijgen om ook in de leslokalen een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld bij praktijklessen waar het brancheprotocol gevolgd wordt.

De overheid streeft er naar om er een mondkapjesplicht van te maken, maar dat vraagt extra tijd. Instellingen die al sneller een verplichting willen, kunnen er voor kiezen om dit zelf te regelen in hun reglementen en in afstemming met de medezeggenschap. 

Lees meer over de regels in het hoger onderwijs.

Bron : Rijksoverheid