corona
corona

Weer aangepast

De meest actuele versie van de beslisboom is van 30 november. Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM.

Let op! Wanneer een medewerker op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat je op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

De Engelstalige versie volgt later; eveneens zal in de loop van deze week een aangepaste 12+ boom worden gepubliceerd.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK, AJN, RIVM.pdf versie 30 november 2020

Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

  • Aan de startvraag is ‘in de afgelopen 10 dagen’ toegevoegd.
  • Bij klachten van een huisgenoot wordt er onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorieën:
    • Huisgenoten van 0 jaar t/m groep 2: als het broertje of zusje klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft het kind waarvoor de beslisboom wordt doorlopen niet thuis te blijven. Tenzij het broertje of zusje de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met iemand buiten het huishouden die corona heeft, zie de beslisboom.
    • Huisgenoten uit groep 3 of ouder: regels zijn onveranderd.
  • Kader ‘Wanneer een kind laten testen’ is aangepast conform het laatste advies van het RIVM (zie uitleg hieronder).

Gewijzigd testadvies
Enige tijd is er een tekort aan testcapaciteit geweest waardoor er prioriteiten werden gesteld. De testcapaciteit is nu weer voldoende. Daarom zijn de adviezen voor het testen van kinderen tot en met 12 jaar op Covid-19 (corona) aangepast:

0 jaar t/m groep 2
Kinderen met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van een bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ernstig ziek is.

Groep 3 t/m groep 8
Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of ernstig ziek is. Ongeacht dit testadvies mogen kinderen met klachten op verzoek van bijvoorbeeld de ouders of zorgverlener altijd getest worden.

Bovenstaande informatie is opgenomen in de beslisboom in het kader ‘wanneer een kind laten testen?’ Als het kind onderdeel uitmaakt van een bron- en contactonderzoek of uitbraakonderzoek is het testadvies dringender dan in de andere situaties waarin het kind thuis moet blijven. Testen kan nooit worden verplicht.

Goedgekeurd door RIVM
De regels van de beslisboom zijn niet door BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland bedacht: de beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Bron : AJN Jeugdartsen