corona

14 december 2020, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast naar aanleiding van de informatie van de minister-president.

Basisscholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Er geldt een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie, en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Zij kunnen wel naar school.

Deze maatregel is erop gericht het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij.

Kinderopvang gesloten

De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze leerlingen kunnen op school terecht binnen de reguliere schooltijden.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van opvang/onderwijs op school. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en te halen. Dit is om te zorgen voor voldoende afstand tussen volwassenen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO . De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Kwetsbare kinderen wel naar school

Kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het is aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen welke leerlingen als kwetsbaar moeten worden beschouwd. 

[poll id=”37″]