73% van de kinderopvang heeft behoefte aan hulp bij aanbieden risicovol spelen

Het beschermen van kinderen is belangrijk. Ook binnen de kinderopvang. Daarom is daar intensief toezicht, gelden er strakke regels en worden strenge eisen gesteld aan speelplekken. Bij hele jonge kinderen is deze bescherming nodig. Maar naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen enerzijds beschermen tegen gevaar en anderzijds de ruimte geven om te leren omgaan met risico’s. Dit noemen we het versterken van kinderen. VeiligheidNL zet zich hiervoor in, onder andere met risicovol spelen. Maar hoe pas je dat toe in de kinderopvang? In de praktijk blijken er veel belemmeringen te zijn waar medewerkers in de kinderopvang tegenaan lopen. Hiervoor is ‘de Risicoach’ ontwikkeld; een toolkit die pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers in de kinderopvang helpt aan de slag te gaan met risicovol spelen.

Risico’s niet vermijden maar ermee leren omgaan
VeiligheidNL streeft er naar om ernstige letsels bij opgroeiende kinderen te voorkomen. Niet alleen door alle voor kinderen gevaarlijke situaties te vermijden, maar juist ook door kinderen met risicovolle situaties om te leren gaan. Hierdoor worden ze vaardiger en leren ze hun eigen grenzen kennen, wat goed is voor de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat de kans op ernstig letsel of een ongeval kleiner wordt, als er wordt geïnvesteerd in het versterken van kinderen.

Zeina Bassa, consultant bij VeiligheidNL, licht toe: “Je versterkt kinderen door de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden te stimuleren en te ontwikkelen. Dit kan door kinderen de ruimte te geven om risicovol te spelen; spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een kans bestaat op een (kleine) verwonding. Zo leren ze hun eigen grenzen kennen en risico’s goed inschatten, wat goed is voor hun ontwikkeling. En dat is belangrijker voor een kind dan de kans op een verwonding.” Medewerkers in de kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol.

“Het is goed om je bewust te zijn van de waarde van risicovol spel en welke rol je hebt als professional in de facilitering en begeleiding van de kinderen hierin. … Als je ziet dat een kind een drempel over kan gaan, help daar dan aan mee, zodat het kind ervaart dat het meer kan of durft dan het van tevoren dacht.”
Martin van Rooijen, pedagoog en onderzoeker naar risicovol spelen

Risicoach: binnen elke kinderopvang aan de slag met risicovol spelen
Steeds meer professionals die met kinderen werken, zijn overtuigd van het belang van risicovol spelen voor de ontwikkeling van kinderen. Veel kinderdagverblijven en BSO’s zijn dan ook al bezig met het thema. En toch heeft 73% van de kinderopvangorganisaties behoefte aan meer informatie over, of ondersteuning bij risicovol spelen. Want in de praktijk blijkt dat pedagogisch medewerkers moeite hebben een goede balans te vinden tussen uitdagen en beschermen. En hoe begeleid je het spel en wanneer grijp je in? Hoe ga je om met over-beschermende ouders, verschillende collega’s en kinderen? Hoe voldoe je aan de eisen van de inspectie?

Bassa: “De Risicoach toolkit is speciaal ontwikkeld om pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers voldoende kennis, vaardigheden en inspiratie te geven om risicovol spelen succesvol toe te passen in hun kinderopvang. Waarbij het uiteindelijke doel is dat meer kinderen de ruimte krijgen om risicovol te spelen.” De basis van de toolkit is een online leeromgeving, met ondersteunende materialen en verdiepende trainingen als optionele extra’s. De Risicoach is ontwikkeld in samenwerking met BMK, BK, BOinK, PPINK, GGD GHOR Nederland en met consultatie van Martin van Rooijen.

Met de Risicoach kan élke kinderopvang succesvol aan de slag met risicovol spelen!

Bron : Veiligheid.nl