mondkapjes


Op 4 juni plaatste de BK een bericht dat het kabinet het advies van het OMT om nog geen versoepelingen in de kinderopvang toe te passen, had overgenomen. We schreven toen al dat we de haalbaarheid en handhaving van cohortering richting de zomer sterk in twijfel trekken. Nu het aantal besmettingen en quarantaines zienderogen afneemt, lijkt het ons het geschikte moment om weer af te stappen van de cohortering.

Werkdruk en stress
Een belangrijk thema tijdens de cao-onderhandelingen de afgelopen weken was de werkdruk in de kinderopvang. Net als de vakbonden zoeken ook de werkgevers naar oplossingen die het plezier in het werk ondersteunen en werkstress helpen te voorkomen. Deze oplossingen moeten wel passen binnen de mogelijkheden van de veelomvattende extern opgelegde protocollen en regelgeving voor de kinderopvang. Door de cohortering (Generiek Kader) en de quarantaines van medewerkers, krijgen organisaties te maken met invallers en nieuwe mensen. Dit zorgt voor extra verantwoordelijkheidsgevoel, stressbeleving en werkdruk voor de vaste medewerkers die nog wel aan het werk zijn.

In tegenstelling tot vorig jaar kunnen we dankzij de dalende coronabesmettingen deze zomer mogelijk op vakantie. Veel medewerkers in de kinderopvang hebben de hele corona-periode keihard doorgewerkt en zien uit naar een zomervakantie. Door de cohortering en quarantaines zijn er in de kinderopvang echter meer medewerkers nodig dan normaal. Bovendien vangt de kinderopvang in de vakantie extra kinderen op van wie de ouders moeten werken én komen de BSO-kinderen de hele dag.

Zelftesten
Medewerkers maken gebruik van preventieve zelftesten en laten zich in grote getalen vaccineren. Op deze manier kan een besmetting snel worden ontdekt en wordt verspreiding van het virus voorkomen. Voor een groeiende groep medewerkers ontstaat momenteel echter het psychologische effect dat het niets uitmaakt wat ze doen, omdat er toch wordt besloten dat er nog altijd voor de kinderopvang geen versoepelingen komen vanuit het kabinet. We vinden dit zorgelijk want de medewerkers in de kinderopvang verdienen het gehoord te worden.

School tijdens de zomer dicht, dagopvang en BSO open
De scholen hebben bijna zomervakantie, ze gaan dicht en leraren zijn straks vrij. De dagopvang en de BSO blijven echter open. Er worden activiteitenprogramma’s opgesteld, groepen samengevoegd of er komen groepen bij en personeelsroosters worden gemaakt. Het is van groot belang dat organisaties weten wat er dan mogelijk is. Het loslaten van de cohortering is een belangrijke factor om dit te kunnen realiseren.

Afschaffing ‘bubbels’
We pleiten voor de afschaffing van de ‘bubbels’, met name om de volgende redenen:

  • Het aantal meldingen van besmetting en quarantaine neemt duidelijk af.
  • De zomer komt eraan en kinderen spelen meer buiten waar de kans op besmetting kleiner lijkt te zijn.
  • We begrijpen de redenatie van het OMT, maar het uitblijven van versoepelingen voor de kinderopvang verhoudt zich vreemd tot de versoepelingen die wel gelden voor het voortgezet onderwijs, de sport en de rest van de maatschappij.
  • Kinderen mogen elkaar vrijwel overal zien en vrijwel overal samen spelen, maar niet op de BSO.

Pedagogisch aspect
Kinderen zijn onder meer door de richtlijnen van het Generiek Kader nog steeds noodgedwongen bezig met ‘niet-mogen’, terwijl ze zouden moeten ontdekken en onderzoeken. Het fysiek afstand moeten houden werkt, naast letterlijke afstand, bovendien ook sociale en emotionele afstand in de hand, terwijl een gevoel van sociaal-emotionele veiligheid voorwaarde is om te komen tot ontwikkeling.  Vriendjes, broertjes en zusjes mogen op de kinderopvang en BSO soms niet met elkaar spelen als gevolg van de cohortering. Dit voelt onnatuurlijk. Ook is er een groep kinderen die angstig zijn; om ziek te worden of om anderen ziek te maken.

We pleiten in de overleggen die momenteel plaatsvinden voor een afbouw van de maatregelen in de kinderopvang. 

Bron : BK