Dag van de PM

Vakbond CNV en werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) sluiten vandaag een Cao akkoord voor de kinderopvang met 3 procent structurele loonsverhoging en 0,5 procent eenmalig. Onderdeel van het akkoord is een dringende oproep om snel te werken aan betere werkbare regels voor de kinderopvang die de werkdruk voor medewerkers aanmerkelijk moeten verminderen. In een gezamenlijke brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GGD spreken de partijen van steeds hogere eisen en toenemende taken, terwijl daarvoor geen of te weinig uren worden gefinancierd. Dat leidt tot onaanvaardbaar hoge werkdruk en aanmerkelijk minder animo om in de sector te gaan werken, die toch al kampt met flinke personeelstekorten.

Hans de Jong, bestuurder CNV: “Er moet nu teveel in te weinig tijd. Werkzaamheden zoals rapportages maken en contact met ouders moeten niet langer in de tijd worden geperst dat medewerkers met kinderen bezig zijn. Dit alles vraagt steeds meer tijd van de pedagogisch medewerker, die onvoldoende is meegewogen in het huidige kinderopvangtoeslagtarief. Het rijk moet deze bekostiging op zich nemen.”

BK en BMK zijn heel blij met dit mooie akkoord dat er nu ligt. Dit geeft rust in de sector en we kunnen nu verder om de werkdruk aan te pakken. We zijn blij dat we binnen de mogelijkheden van de Cao maximaal maatregelen hebben kunnen afspreken om de werkdruk te verlagen en daarnaast samen met CNV met het Ministerie en GGD in gesprek gaan om de regeldruk te verminderen. Pedagogisch medewerkers zijn professionals met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij verdienen meer regelvrijheid en ruimte om hun eigen werk en pauze momenten in te vullen. Daar gaan we ons samen hard voor maken.

Naast het loon zijn werkgevers en de CNV tevreden over de afspraak van 100 procent doorbetaling bij geboorteverlof voor partners, de grotere mogelijkheid drie weken aaneengesloten met vakantie te gaan, uitbreiding van recht op bijzonder verlof en toename van de niet-groepsgebonden uren. Ook het project ter bevordering van diversiteit en inclusiviteit in de kinderopvang juichen we toe.

De kinderopvang is een sector die voor iedereen van belang is. Politieke partijen van links tot rechts, verschillende experts én werkgevers en werknemers geven aan dat er investeringen in de kinderopvang nodig zijn. We staan voor de belangrijke opgave de sector de komende tijd aantrekkelijker te maken voor de belangrijkste factor binnen de kinderopvang: de medewerkers.

Download hier de brief van CNV, BK en BMK aan het ministerie van SZW en GGD-GHOR.

Bron : BK