Volgens de FNV Kinderopvang waren 95 % van de aanwezigen tegen het eindbod van de werkgevers. Maar hoeveel mensen waren dat precies ?? De FNV Kinderopvang is heel stil over het aantal leden of het aantal stemmers. Blijkens ook het AD en meldingen op o.a. Facebook waren er slechts een beperkt aantal stemmers.

Online gaan verhalen dat het slechts zou gaan om 75 activistische leden, maar dat ontkent een FNV-woordvoerster tegen deze krant. ,,Het was natuurlijk wel een representatief aantal.” Ze wil niet laten weten om hoeveel leden het wél ging. ,,Vanwege onze onderhandelingspositie.” De zegsvrouw kan ook niet aangeven hoeveel leden van FNV Zorg & Welzijn überhaupt werken in de kinderopvang. ,,Uit concurrentieoverwegingen.”

Helaas blijkt dit aantal van circa 75 leden wel de waarheid te zijn. In een artikel van Kinderopvangtotaal komt hier duidelijkheid over. Bij 2 vergaderingen waar gestemd konden worden waren in totaal circa 70 tot 77 (voornamelijk kaderleden) mensen aanwezig.

Uitgaande van de 77 stemmers hebben dus 73 stemmers tegen gestemd en waren er circa 69 stemmers (= 90 %)  voor acties, oftewel 0,063 % van het totaal aantal medewerkers in de kinderopvang is verantwoordelijk voor de stakingen in de kinderopvang.

Succesvolle actiedag

Tijdens de “Succesvolle actiedag” waren er circa 90 aanwezigen en 145 online via de streaming. Onduidelijk is natuurlijk of de streamers ook actie wilden voeren of alleen interesse hadden in wat er besproken zou worden.

aantal% branche% leden FNV
aantal medewerkers in de kinderopvang110.000100,00%
aantal leden vakbond FNV Kinderopvang13.00011,82%100,00 %
aantal stemmers bij FNV Kinderopvang770,0700%0,5923%
aantal FNV tegenstemmers eindbod werkgevers (95 %)730,0665%0,5627%
aantal FNV stemmers wil actievoeren (90 %)690,0630%0,5331%
opkomst actiedag in persoon900,0818%0,6923%
opkomst actiedag streaming1450,1318%1,1154%

Transparantie

De transparantie bij het FNV Kinderopvang is dus ver te zoeken.

Volgens de BVOK is 90 % van de (circa 110.000) werknemers niet georganiseerd, oftewel lid van een vakbond als FNV Zorg en Welzijn of CNV Zorg en Welzijn. Mede hierdoor wordt de cao kinderopvang door een minderheid bepaald, namelijk vertegenwoordiging van circa 40 % van de werkgevers en 10 % van de werknemers in de branche.

Aangezien de FNV geheimzinnig doet over het aantal leden rekenen wij het voor aan de hand van CBS cijfers.

Aantal vakbondsleden

In ieder geval is het aantal mensen dat lid is van de vakbond (dus alle branches)  de laatste jaren aan het dalen. In 2019 hadden alle vakbonden tezamen (volgens CBS) circa 1,6 miljoen leden op een beroepsbevolking van circa 9,0 miljoen, oftewel circa 17,75 %. In de kinderopvang werken (helaas) bijna alleen vrouwen. Aantal vrouwelijke leden bij een vakbond is 14,64 % van de vrouwelijke beroepsbevolking.

Uitgaande van circa 110.000 medewerkers in de kinderopvang zouden er (statistisch) dus circa 19.000 medewerkers lid van een vakbond zijn. Statistisch is dan 80 % lid van FNV en 20 % van de CNV, oftewel circa 15.000 leden van de FNV in de kinderopvang. Overigens is dan ook circa 10,5 % van de leden de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. Dus mogelijk circa 13.000 leden met een actieve dienstbetrekking. De CNV is overigens tegen de staking door het FNV.

Betrouwbaarheid

De cao partijen hadden afgesproken tijdens de onderhandelingen geen nieuws naar buiten te zullen brengen. Toch begon de FNV al op 14 april met het informeren van leden over de onderhandelingen en de druk in nieuwsberichten op te voeren. Voordat de leden konden stemmen en op 21 mei werden al acties aangekondigd voordat leden hadden kunnen stemmen over het eindbod van de werkgevers.

Het feit dat er bijna alleen maar kaderleden aanwezig waren bij de stemming en er blijkbaar geen interesse was van de normale leden zou toch wel reden moeten zijn voor een organisatie om achter het hoofd te krabben. Het feit dat dus zo’n 99,4 % van de leden niet gestemd hebben zegt veel. Maar niet bij FNV Kinderopvang.

De FNV Kinderopvang goochelt ook met redenen. De werkgevers zouden o.a. kosten gas, water en licht hebben bespaard. Lees hiervoor : Factcheck redenen FNV Kinderopvang : wat klopt er nu van?

Gevolgen eisen FNV Kinderopvang

Indien de eisen van de FNV Kinderopvang geaccepteerd zouden worden betekend dat een stijging van de personeelskosten in de kinderopvang van ergens tussen de 7 % en 10 %, dit terwijl de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag slechts met 0,51 % stijgen. Bij het voldoen aan de eisen van de FNV Kinderopvang zullen ouders te maken hebben met een stijging eigen bijdrages kinderopvang die meer dan 25 % kunnen bedragen.

Daarbij kunnen ouders last krijgen van de stakingen als deze plaats vindt bij een locatie waar hun kinderen worden opgevangen. En juist nu het land weer open gaat en het leven (en werken) weer deels terug gaat naar normaal.

En dat allemaal dankzij zo’n 70 medewerkers in de kinderopvang.

[poll id=”43″]

[poll id=”42″]