onderwijs

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip heeft op 19 augustus 2022 gereageerd op de de brandbrief ‘Een hartenkreet uit de sector Kinderopvang. Deze reactie is hieronder opgenomen.

Geachte mevrouw Krabbenborg, mevrouw Van de Venne, meneer Donselaar en andere ondertekenaars,

Op 7 juli 2022 ontving ik uw brandbrief ‘Een hartenkreet uit de sector Kinderopvang’ over het personeelstekort in de kinderopvangsector. Ik wil u allereerst bedanken voor deze brief en het gesprek dat we daarover hebben gevoerd. Graag wil ik benadrukken dat ik alle begrip heb voor de zorgen die er zijn. Deze zorgen deel ik ook.

De kinderopvang is een zeer belangrijke sector in onze maatschappij. Pedagogisch professionals werken elke dag hard om kwalitatief goede en veilige opvang te bieden aan onze kinderen en hen te begeleiden in hun ontwikkeling. Pedagogisch professionals dragen zo bij aan een goede start voor de toekomstige generatie. Het is daarom belangrijk dat zij de waardering, ruimte en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om hun beroep zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Naast de baten die kinderopvang jonge kinderen biedt, is kinderopvang ook een randvoorwaarde voor de arbeidsparticipatie van jonge ouders. Als ouders geen opvang hebben, heeft dit een negatief effect op de gehele arbeidsmarkt. Vanuit dat oogpunt heb ik als minister aandacht voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt als geheel en specifiek in de kinderopvangsector.

Naast de essentiële rol van werkgevers in het aanpakken van krapte in de kinderopvang, zie ik een duidelijke rol voor de overheid. Afgelopen juni heb ik, samen met het hele kabinet, een plan gepubliceerd om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarin staan acties voor de overheid en voor werkgevers. Denk aan maatregelen om het werk anders in te richten, het stimuleren van meer uren werken, een leven lang ontwikkelen en andere manieren van werven. Deze maatregelen zullen ook impact op de kinderopvangsector hebben.

Daarnaast kom ik na de zomer met een brief aan de Tweede Kamer waarin ik zal toelichten hoe ik samen met de sector de personeelstekorten in de kinderopvangsector wil aanpakken. Uw voorstellen rondom het vergroten van de vijver van potentiële medewerkers, het verlagen van de regeldruk en het creëren van innovatieruimte zal ik waar mogelijk hierin meenemen.

Voor het voorstel rond het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden (onder andere loon en opleidingsdagen) ligt een grote kans bij de komende caoonderhandelingen. Ik roep de sector graag op om alle mogelijkheden te benutten om de functie van pedagogisch professional zo aantrekkelijk mogelijk te maken in de nieuwe cao.

Ik begrijp goed dat er momenteel veel gevraagd wordt van de kinderopvangsector. U draagt een grote verantwoordelijkheid naar de Nederlandse ouders en kinderen. Perfecte oplossingen voor de huidige problemen zijn er jammer genoeg niet. Samen zullen we ons best moeten doen om met goede, haalbare en uitvoerbare ideeën en oplossingen te komen. Graag blijf ik daar ook de komende periode met u over in gesprek.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip