werklozen

Volgens De Telegraaf liep het aantal zzp’ers in Nederland dit jaar op tot bijna 1,5 miljoen. Dit jaar alleen al kwamen er volgens de cijfers van de Kamer van Koophandel weer 54.000 zzp’ers bij. De bezorgdheid over die ontwikkeling neemt toe. De krant schrijft: “Weerstand tegen inhuren zzp’ers groeit; ‘Kinderen naar huis sturen of dure invaller’.” Werkgevers in de zorg, de kinderopvang en het onderwijs betalen vanwege de grote personeelstekorten honderden miljoenen extra om hun roosters rond te krijgen. Toch grijpt de politiek niet in.

“Zolang de overheid niet controleert op schijnzelfstandigheid staan de sluizen open”, zegt directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang. In de grote steden ligt het tarief voor een zelfstandige pedagogisch medewerker nu rond de €50 per uur. Zit een crèche echt omhoog dan wordt via een van de zzp-platforms soms bijna het dubbele gevraagd. Dat drijft ook de kosten voor ouders op. Die moeten voor opvang die duurder is dan het door de overheid vastgestelde fiscale maximumtarief een eigen bijdrage ophoesten.”

Bijlsma vervolgt: ,,We zitten met een duivels dilemma. Als we dat soort uurbedragen gaan betalen kunnen sommige ouders, waaronder onze eigen medewerkers, zich kinderopvang straks niet meer veroorloven. Maar het alternatief is dat we ouders af en toe moeten bellen dat hun kind niet bij ons terecht kan.” Bijlsma denkt na over het uitlokken van een proefproces. Want zijn al die zzp’ers eigenlijk wel ondernemers? Sommige crèches huren medewerkers die uit dienst gaan om zzp’er te worden daarna uit boosheid niet meer in. Berend Botje in Noord-Holland, een kinderopvangorganisatie met 70 vestigingen, gaat nog verder. Het weigert uit principe met zzp’ers in zee te gaan. ,,Het is slecht voor de kwaliteit. Ze doen geen gesprekken met ouders en kennen de kinderen niet goed”, zegt directeur Gaby Alberts en BK-lid. Ook financieel vindt Gaby het niet eerlijk. ,,Ze doen in een dienst minder dan vaste medewerkers, maar worden beter betaald.” Het argument dat vast personeel in de kinderopvang niet goed verdient en dat mensen flexibeler willen werken, noemt ze onterecht. ,,In onze sector wordt net zo goed betaald als bij andere mbo-beroepen. En alle grote kinderopvangbedrijven hebben een invalpool.”

Lees hier het hele Telegraaf-artikel 

Bron : Brancheorganisatie Kinderopvang