zelfstandige

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over de ontwikkeling van banen in het 3e kwartaal. Hierbij is een bijzondere ontwikkeling te zien in de Zorg – sector, waaronder ook de kinderopvang valt. Terwijl overal het aantal banen is gegroeid is deze in de zorg nagenoeg gelijk gebleven, ondanks het hoge personeelstekort in alle sectoren van deze branche. Maar meer bijzonder dan er een afname was van bijna 3.000 banen bij de medewerkers, terwijl er toename was van bijna 3.000 banen met zelfstandigen.

Dit bevestigd het zorgwekkende beeld dat medewerkers uit dienstverband gaan om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Gezondheids- en welzijnszorg – werkzame personen

De verhouding tussen het aantal werknemers en het aantal zelfstandigen (gezamenlijk de werkzame personen) begint steeds meer te veranderen, met name in 2022, zo blijkt uit de gegevens van het CBS. Het aandeel zelfstandigen is in het 3e kwartaal 2022 gestegen naar 15,7 % van het totaal aan werkzame personen. Dat houdt in dat er in de kinderopvang zo’n 15.000 tot 20.000 zelfstandigen zijn.

In de jaren na 2011 was er sprake van een crisis in Nederland, met hoge werkloosheidscijfers. Vanaf 2016 begon de economie weer aan te trekken. In dat jaar werd ook de wet DBA ingevoerd. In de coronajaren 2020 en 2021 nam het aantal werknemers in de zorg behoorlijk toe.

PeriodenTot.Werkn.Zelfst.Werkn.Zelfst.Index
Tot.
Index
Werkn.
Index
Zelfst.
20111.4201.23118986,69%13,31%103,20105,3091,30
20121.4361.23719986,14%13,86%104,36105,8296,14
20131.4271.22420385,77%14,23%103,71104,7098,07
20141.3971.19620185,61%14,39%101,53102,3197,10
20151.3781.17520385,27%14,73%100,15100,5198,07
20161.3761.16920784,96%15,04%100,00100,00100,00
20171.4031.19221184,96%15,04%101,96101,97101,93
20181.4391.22521485,13%14,87%104,58104,79103,38
20191.4931.27521885,40%14,60%108,50109,07105,31
2020*1.5311.30822385,43%14,57%111,26111,89107,73
2021*1.5731.34522885,51%14,49%114,32115,06110,14
2022 1e kw*1.6081.35924984,51%15,49%116,86116,25120,29
2022 2e kw*1.6151.36425184,46%15,54%117,37116,68121,26
2022 3e kw*1.6051.35325284,30%15,70%116,64115,74121,74
Gezondheids- en welzijnszorg – werkzame personen (*1.000) – Index 2016 = 100

Gezondheids- en welzijnszorg – banen

Ook bij het totaal aantal banen binnen de gezondheids- en welzijnszorg is een verschuiving zichtbaar. In 2022 begint het aandeel van banen bij zelfstandigen boven de 20 % te komen. Terwijl tot en met 2021 de index van zelfstandigen iets achterbleef bij deze van de werknemers, steeg deze in 2022 van 112,25 naar 122,52 in het 3e kwartaal.

PeriodenTot.Werkn.Zelfst.Werkn.Zelfst.Index
Tot.
Index
Werkn.
Index
Zelfst.
20111.6061.32728082,63%17,43%103,21105,8292,72
20121.6211.33328982,23%17,83%104,18106,3095,70
20131.6071.31529381,83%18,23%103,28104,8697,02
20141.5751.28329281,46%18,54%101,22102,3196,69
20151.5561.26129581,04%18,96%100,00100,5697,68
20161.5561.25430280,59%19,41%100,00100,00100,00
20171.5871.28030880,66%19,41%101,99102,07101,99
20181.6281.31431480,71%19,29%104,63104,78103,97
20191.6831.36432081,05%19,01%108,16108,77105,96
2020*1.7271.39932881,01%18,99%110,99111,56108,61
2021*1.7781.43933980,93%19,07%114,27114,75112,25
2022 1e kw*1.8231.45836579,98%20,02%117,16116,27120,86
2022 2e kw*1.8271.46236580,02%19,98%117,42116,59120,86
2022 3e kw*1.8101.44137079,61%20,44%116,32114,91122,52
Gezondheids- en welzijnszorg – banen (* 1.000) Index 2016 =100

Toelichting begrippen

Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten.

Een werkzaam persoon is iemand die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Tot de Gezondheids- en welzijnszorg worden de volgende branches gerekend.

86Gezondheidszorg
86.1Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
86.10Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
86.10.1Universitair medische centra
86.10.2Algemene ziekenhuizen
86.10.3Categorale ziekenhuizen
86.10.4Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
86.2Medische en tandheelkundige praktijken
86.21Praktijken van huisartsen
86.22Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)
86.22.1Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
86.22.2Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
86.23Tandartspraktijken
86.23.1Praktijken van tandartsen
86.23.2Praktijken van tandheelkundig specialisten
86.9Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting
86.91Praktijken van verloskundigen en paramedici
86.91.1Praktijken van verloskundigen
86.91.2Praktijken van fysiotherapeuten
86.91.3Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen
86.91.9Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
86.92Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
86.92.1Gezondheidscentra
86.92.2Arbobegeleiding en re-integratie
86.92.3Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86.92.4Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
86.92.5Ambulancediensten en centrale posten
86.92.9Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
87.1Verpleeghuizen
87.10Verpleeghuizen
87.2Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
87.20Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
87.3Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
87.30Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
87.30.1Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
87.30.2Verzorgingshuizen
87.9Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
87.90Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
87.90.1Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg
87.90.2Maatschappelijk opvang met overnachting
88Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
88.1Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
88.10Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
88.10.1Thuiszorg
88.10.2Welzijnswerk voor ouderen
88.10.3Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
88.9Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
88.91Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88.99Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk
88.99.1Ambulante jeugdzorg
88.99.2Maatschappelijk werk
88.99.3Lokaal welzijnswerk
88.99.9Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn