De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020 per 1 januari 2020 zijn nu nog niet bekend. Totdat er een definitieve CAO is afgesloten gelden de salarisbedragen per 1 januari 2019.  Zo gauw deze bedragen bekend zijn plaatsen wij deze natuurlijk hier.

De definitieve CAO wordt bereikt nadat de volgende stappen zijn uitgevoerd :

  • onderhandelingen CAO
  • bereiken onderhandelaarsakkoord
  • voorleggen onderhandelaarsakkoord CAO kinderopvang aan leden van werkgever- en werknemersorganisaties
  • na goedkeuring door deze leden wordt CAO bindend  (anders terug naar onderhandelingstafel)

De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang.

Als pedagogisch medewerker ben je volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21).

Heeft de Wet IKK echt de kwaliteit verbeterd op een KDV ?

Bekijk resultaten

Wat is volgens jou van toepassing op uitbreiding BKR naar 1 op 12 bij de BSO ?

Bekijk resultaten

Voor welke vorm van kinderopvang ben jij het beste geschikt om te werken ?

Bekijk resultaten

Deel deze informatie !