Gebruikers blogs

blank
4 maanden geleden geen commentaar

Begin september bleek uit een enquête van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang dat op zeer korte termijn een omvangrijke sluiting van groepen dreigt in de kinderopvang. O.a. doordat er soms 10 % van de medewerkers niet inzetbaar zijn. Hoe is de situatie nu eind oktober ?  Ben jij werkzaam op een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, kindcentrum ? Doe dan mee met deze poll.

banen
8 maanden geleden geen commentaar

Het CPB heeft recent cijfers bekend gemaakt waarbij een werkloosheid wordt verwacht van 7 % in 2021. Als die cijfers van CPB werkelijkheid worden (wat gelukkig niet altijd zo is) zou dit ook een verlies van banen in 2021 in de branche kinderopvang tot gevolg kunnen hebben. Ook alle andere branches zullen gevolgen hiervan voelen. Dit kan per regio ook sterk verschillen. De kinderopvang richt zich op de opvang van kinderen waarvan de ouders werken. Een toename van de beroepsbevolking levert een toename op van het aantal kinderen bij de opvang. Toename van werkloosheid resulteert dus ook in een daling.…

euro
9 maanden geleden geen commentaar

Door de brancheorganisaties BK en BMK is een intentieverklaring gesloten met de overheid waarbij de leden van deze werkgeversorganisaties worden opgeroepen om een compensatie te betalen. Dit betreft het gedeelte van het uurtarief wat boven het maximum voor de kinderopvangtoeslag ligt terug te betalen. Deze bedragen voor 2020: KDV € 8,17 BSO € 7,02 GOB € 6,27 Nu zijn niet alle werkgevers in de kinderopvang aangesloten bij deze twee brancheorganisaties, maar lid van bijvoorbeeld de BVOK of van geen enkele brancheorganisatie. Er is dus geen wettelijke verplichting, hoogstens een morele verplichting. Vanaf 20 juni kunt u inloggen bij de SVB…

blank
9 maanden geleden geen commentaar

Heb jij een leuk verhaal ? Of een opinie die je kwijt wilt ? Of wil je iets vertellen over de opvang tijdens de coronacrisis ?  Of iets vertellen over de samenwerking met scholen ? Vertellen hoe leuk het werken als pedagogisch medewerker is? Of je mening uiten over de CAO Kinderopvang ? Over welke regels/regelgeving er nu toch eens veranderd moet worden? Of waar je je nu zo over irriteert in het gedrag van ouders op de opvang ? Dat kan eenvoudig op deze website. Of je nu werknemer of werkgever bent, of een brancheorganisatie zoals BK, BMK, BVOK,…

vakbond
9 maanden geleden geen commentaar

Medio mei heeft vakbond FNV aan veel kinderopvangorganisatie een brief per mail verzonden over de naleving CAO Kinderopvang. In de brief wordt de organisatie beschuldigd van het niet correct nakomen van de jaarurensystematiek. Men heeft overigens niet de moeite genomen om de brief te adresseren. De FNV heeft deze brieven verzonden aan organisaties waarvan leden van de FNV bij een petitie hebben aangegeven dat de organisatie de jaarurensystematiek niet correct zou toepassen.  Nu is toch bij veel medewerkers niet bekend of er wel of niet de jaarurensystematiek wordt gevolgd. Kennis over cao kinderopvang Uit de uitslagen van de kennisquiz over…

blank
9 maanden geleden geen commentaar

Op 8 juni gaat de kinderopvang weer “normaal” open en stopt ook de compensatie van de eigen bijdrage kinderopvang. Kinderopvangorganisaties moeten ouders een compensatie betalen over de periode 16 maart tot en met 10 mei 2020 als het uurtarief boven het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag is. In juli wordt (waarschijnlijk) de CAO Kinderopvang algemeen verbindend verklaard en krijgen de medewerkers een zeer forse loonsverhoging en een nabetaling over de eerste 6 maanden. En in de maand mei moet het vakantiegeld uitbetaald worden met daarbij behorend in de maand juni een forse betaling aan loonbelasting aan de Belastingdienst. Al met…

blank
10 maanden geleden geen commentaar

Geachte collega/bestuurder, Inleiding Aangehecht treft u de brief van de BVOK aan minister Koolmees. De BVOK acht zich verplicht deze brief met u te delen. Leest u deze mail s.v.p. zorgvuldig, de vooruitzichten in het dossier ‘cao’ zijn weinig hoopvol, zo zijn de leden van BK en BMK reeds door hun lidmaatschap gehouden om uitvoering te geven aan de nieuwe cao. Voor niet-leden geldt de cao pas nadat de minister deze algemeen verbindend verklaard heeft. Standpunt BVOK inzake cao’s in het algemeen Ook de BVOK vindt het belangrijk dat de kinderopvangsector een aantrekkelijke sector is en blijft om in te…

blank
10 maanden geleden geen commentaar

Naar verwachting zal in juli 2020 de CAO Kinderopvang 2020-2021 algemeen verbindend verklaard worden. Werkgevers in de branche zullen in 2020 3% hoger brutoloon en daarbij ook nog een eindejaarsuitkering van 2 % gaan betalen. Daarbij zullen kinderopvangorganisaties gedurende de periode 16 maart tot en met in ieder geval 10 mei 2020 ook een deel omzet moeten crediteren aan de ouders als de uurtarieven boven het maximum uurtarief ligt van de kinderopvangtoeslag. Tevens zal er vraaguitval komen doordat ouders hun baan hebben verloren of minder uren kunnen werken als ZZP’er, uitzendkracht of oproepkracht. Onduidelijk is natuurlijk hoeveel. Solvabel Kinderopvangorganisaties zijn…

blank
10 maanden geleden geen commentaar

Tot aan de coronacrisis hadden veel branches een personeelstekort en was de arbeidsmarkt erg krap. De economie was aan het groeien, net zoals de stijgingen bij de nieuw afgesloten cao’s. In 10 jaar tijd waren deze niet zo hoog geweest. Ook de branche kinderopvang had een groot tekort aan personeel, met een vacaturegraad van 48 (vacatures per 1.000 banen) behoorde de branche tot de top van de branches met personeelstekorten. Hoe anders zal het zijn nadat de coronacrisis voorbij is en in Nederland weer “normaal” is. Zover dit niet permanent is aangepast. De branche kinderopvang wordt momenteel behoorlijk uit de…

blank
11 maanden geleden geen commentaar

Aan Minister Koolmees en de leden van De Tweede Kamer Kenmerk:              200415/MG/01 Onderwerp:         Uitwerking Noodregeling Kinderopvang Den Haag, 15 april 2020 Geachte minister Koolmees, In vervolg op mijn brief aan u van 8 april 2020, het volgende. De noodregeling Inmiddels heb ik uit de media vernomen dat de uitvoering van de Noodregeling Kinderopvang is aangepast. De belastingdienst gaat ouders nu rechtstreeks vergoeden. Echter niet het volledige factuurbedrag, maar slechts een vergoeding op basis van het maximum uurtarief. Waarom gaat de regeling niet werken? Er is een Noodregeling Kinderopvang uitgewerkt teneinde de kinderopvangsector (en ook de belastingdienst) voor onheil te behoeden.…