Toetsingsinkomen

Toetsingsinkomen

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van uw toetsingsinkomen. Maar wat is nu uw toetsingsinkomen voor de verschillende toeslagen ? 

Belastbaar inkomen

Doet u aangifte inkomstenbelasting ? Dan is uw belastbaar inkomen (en van uw toeslagpartner) het toetsingsinkomen. Bij uw voorlopige beschikking dient u een schatting te maken hoe dat belastbaar inkomen zal zijn. Verhoog deze met de verwachte loonstijgingen en andere mutaties die hierop van invloed kunnen zijn (zoals aanpassing hypotheekrente).

Brutoloon

Het is ook mogelijk uit te gaan van het brutoloon op uw salarisstrook. U dient dan de 12 maanden brutoloon op te tellen en te verhogen met vakantiegeld, eindejaarsuitkering.

Fiscaal loon

Als u geen aangifte inkomstenbelasting doet is het meest nauwkeurige loon  het fiscale loon.  Deze zal u aantreffen op uw salarisstrook. Het fiscaal loon zal afwijken van uw brutoloon maar is voor de Belastingdienst wel hetgeen zij van werkgevers doorkrijgen en dus uiteindelijk de basis voor de eindafrekening.

Het fiscaal loon bestaat uit o.a. het brutoloon, bijdrage zorgverzekeringswet, fiscale bijtelling auto, ook de pensioenpremie kan hierbij van invloed zijn.

U dient dan de 12 maanden fiscaal loon op te tellen en te verhogen met o.a. vakantiegeld, eindejaarsuitkering.

Wisselend inkomen

Werkt u wisselende uren (oproepkracht, uitzendkracht, 0-uren) en heeft u dus een wisselend salaris, maak dan een zo goed mogelijke inschatting van uw jaarinkomen. Controleer een paar keer per jaar of uw inschatting nog wel klopt.

Wijkt deze af, wijzig dan het toetsingsinkomen bij de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u grote verschillen bij de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag. 

Overzicht

Tot het toetsingsinkomen behoren salaris, uitkering, 13e maand, bonus, vakantiegeld, inkomsten uit freelance werk of uw eigen bedrijf, bijtelling voor privégebruik van uw lease-auto, partneralimentatie die u van uw ex-partner krijgt.

Maar ook een aantal aftrekbare kosten, zoals aftrekposten van uw koopwoning, bijvoorbeeld hypotheekrente,  giften, partneralimentatie die u heeft betaald, studiekosten en specifieke zorgkosten.