Wet IKK : verruiming BKR BSO

De wet IKK ( Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit in de kinderopvang. De Beroepskracht-kindratio is aangepast voor kinderen van 7 jaar en ouder. In plaats van één pedagogisch medewerker op 10 kinderen is dat per 1 januari 2019 aangepast naar één op 12 kinderen. Als reden van deze verruiming wordt genoemd:

Kinderen in de buitenschoolse opvang hebben meer behoefte aan zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes. Het spelen met vriendjes is belangrijker dan een vaste groep, vaste beroepskrachten, vaste ruimten en een vast dagritme. Ouderen kinderen vullen zelf hun vrije tijd in en ontplooien eigen initiatieven. De afhankelijkheid van begeleiding door een pedagogisch medewerker is hierdoor minder groot.

Ben jij medewerker op een buitenschoolse opvang ? Ben jij van mening dat de aanpassing goed uitvoerbaar is ? We zijn benieuwd naar jullie mening.

[poll id=”14″]

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?