Salarisschalen per 1 januari 2021 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2021 zijn nu nog niet (definitief) bekend.  Onderstaand de VOORLOPIGE salaristabellen van de CAO Kinderopvang 2020-2021. Hieraan kunnen nog geen rechten worden ontleend. De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang. Als

Salarisschalen per 1 januari 2020 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !
  • 8
    Gedeeld

Deel deze informatie !8GedeeldDe salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2020 zijn nog niet definitief vastgesteld.  Totdat het onderhandelaarsakkoord door alle partijen is goedgekeurd gelden de salaristabellen van 2019.  Onderstaand de VOORLOPIGE salaristabellen die gaan gelden als de nieuwe CAO is vastgesteld. Er kunnen geen rechten worden