Salaris CAO Sociaal Werk per uur

Bij de  CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening  zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Onderstaand tref

Deel deze informatie !

CAO Sociaal Werk

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening wordt afgesloten door brancheorganisaties van de kinderopvang en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang. Deze huidige CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening loopt momenteel

Deel deze informatie !

Salarisschalen per 1 juli 2018 – CAO Sociaal Werk, WMD

De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2017–2019 per 1 juli 2018 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . Het overzicht met het uurloon

Deel deze informatie !
  • 6
    Gedeeld