KOT

Deel deze informatie !

Tabel kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, als u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Jaarlijks wordt een tabel kinderopvangtoeslag vastgesteld. Met hulp van deze tabel is het mogelijk de tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag te berekenen.

Het inkomen in de tabel wordt jaarlijks geïndexeerd met een door de overheid vastgesteld percentage. Globaal loopt dit % vaak mee met de verwachte loonstijgingen. Als uw inkomen met gelijke tred stijgt blijft u hetzelfde aandeel in de kosten van de kinderopvang ontvangen.

De overheid kan ook besluiten de percentages te verhogen, hierdoor ontvangt u een hogere bijdrage.

De jaartabellen kinderopvang treft u hier aan.

Deel deze informatie !
  • 1
    Delen

Arbeidsuren

De arbeidsuren zijn van belang voor het recht op kinderopvangtoeslag. Wij leggen u uit waarom.

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag dient u te werken (of te studeren, traject naar werk te volgen of een verplichte inburgeringstraject.) Indien u niet werkt dan bent u ook in staat om voor uw kinderen te zorgen en heeft u dus geen recht op tegemoetkoming in de kosten.

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf (0-4 jaar) dan heeft u recht op maximaal 140 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren. Voor uw kind op de buitenschoolse  (4-13 jaar) heeft u recht op maximaal 70 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren.

Heeft u dus een contract voor 20 arbeidsuren per week, heeft u dus recht op

Mag u meer uren afnemen bij de kinderopvang ? Jazeker ! U betaald alleen de uren boven dit recht volledig zelf.

U treft een volledig overzicht aan op :

Minstwerkende partner

Het gaat om de arbeidsuren van de “minstwerkende” partner. Heeft u 35 arbeidsuren per week en uw (toeslag)partner 20 arbeidsuren per week, dan zijn deze 20 uur de basis.

Welke uren tellen mee?

Heel simpel gezegd : het gaat om de verloonde (uitbetaalde) uren.

Heeft u arbeidsuren vast op contract die u dus 4-wekelijks/maandelijks uitbetaald krijgt, dan zijn dit de arbeidsuren die u moet nemen als grondslag.

Werkt u wisselende uren als bijvoorbeeld uitzendkracht, oproepkracht, min/max contract  dan dient u een berekening te maken van de uren die uitbetaald worden. Het is zeer raadzaam om dat meerdere keren per jaar te doen.

Overuren

Tellen de overuren (tijd voor tijd-uren) ook mee ? Nee, zolang deze niet uitbetaald worden zijn deze niet van belang. Neemt u deze namelijk als “tijd-voor-tijd” op dan komt u nog steeds uit op uw contracturen.  Het kan dus verstandig zijn om deze overuren tijdig te laten uitbetalen, zodat deze wel meetellen als arbeidsuren voor de kinderopvanguren.

Werkloos

Raakt u werkloos? Dan wordt er bij de berekening van de arbeidsuren voor de kinderopvangtoeslag ervan uitgegaan dat u nog 3 maanden na einde dienstverband dezelfde uren heeft. Hierdoor vervalt niet gelijk het recht op kinderopvangtoeslag en heeft u tijd om een nieuwe baan te vinden.

ZZP’er / zelfstandig ondernemer

Werkt u als ZZP’er / zelfstandige ondernemer (vennoot in VOF, eenmanszaak etc) dan dient u het aantal uren aannemelijk te maken.

Studeren / traject om werk / inburgeringscursus

In de meeste gevallen zal het dan gaan om voltijds studie/trajecten. Het aantal arbeidsuren wordt in de meeste gevallen dan ook gelijkgesteld met voltijds aantal uren.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]

Deel deze informatie !

Beschikkingen kinderopvangtoeslag

Voor de kosten van kinderopvang is het mogelijk een vergoeding te krijgen (mits u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst):  de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst werkt hierbij met een systeem van beschikkingen.

Eerst is er een voorlopige beschikking (=voorschot gebaseerd op taxaties) in het kalenderjaar en na afloop van het kalenderjaar een definitieve beschikking (eindafrekening).

Deel deze informatie !
  • 5
    Gedeeld

Het maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang is het maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen.

Dit wil niet zeggen dat het uurtarief wat de kinderopvangorganisatie in rekening brengt niet hoger mag zijn. Hiervoor gelden geen maximum bedragen.

Onderstaand overzicht van de maximum uurtarieven over de periode 2010 tot en met 2021. De maximum uurtarieven voor 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld.

JaarKinderdagverblijf 0-4 jaarBuitenschoolse Opvang 4-13 jaarGastouderopvang
2021€ 8,46€ 7,27€ 6,49
2020€ 8,17€ 7,02€ 6,27
2019€ 8,02€ 6,89€ 6,15
2018€ 7,45€ 6,95€ 5,91
2017€ 7,18€ 6,69€ 5,75
2016€ 6,89€ 6,42€ 5,52
2015€ 6,84€ 6,38€ 5,48
2014€ 6,70€ 6,25€ 5,37
2013€ 6,46€ 6,02€ 5,17
2012€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2011€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2010€ 6,25€ 5,82€ 5,00

De tabellen kinderopvangtoeslag treft u hier :

Deel deze informatie !
  • 343
    Gedeeld

Kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, mits u voldoet aan de voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van o.a. uw inkomen, maar is ook gerelateerd aan uw arbeidsuren. Tenzij u een traject naar werk, opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.

De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald op basis van een beschikking. Dat is eerst in het lopend jaar de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag, na afloop van het jaar volgt een eind- of definitieve beschikking. Om deze te berekenen is van belang :

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag zijn er veel regels van belang, zoals de verhouding met uw arbeidsuren, maximaal aantal uren per maand, maximum uurtarief en natuurlijk uw inkomen.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[adrotate group=”5″]