maximum uurtarief

Deel deze informatie !
  • 1
    Delen

Het voornemen is om de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag 2020 te verhogen met 1,89 %.

De uurtarieven voor maximum uurtarieven 2020 stijgen met 1,89 %. Is dit genoeg om de kosten te dekken ?

Bekijk resultaten

Deel deze informatie !
  • 19
    Gedeeld

 Voor de kinderopvangtoeslag zijn er een aantal maxima. Bijvoorbeeld het maximum uurtarief, maximum aantal uur kinderopvang etc. Hieronder treft u een opsomming aan.

Bij de kinderopvangtoeslag krijgt u een maximum uurtarief aan vergoeding, ook al rekent de kinderopvanginstelling een hoger tarief. Dit hogere tarief is voor uw eigen rekening.

0
Uurtarief KDV 0-4 jaar / 2020
0
Uurtarief BSO 4-13 jaar / 2020
0
Uurtarief Gastouderopvang / 2020
0
Uurtarief KDV 0-4 jaar / 2019
0
Uurtarief BSO 4-13 jaar / 2019
0
Uurtarief Gastouderopvang / 2019

Het aantal uren kinderopvang per maand wat voor vergoeding in aanmerking komt is maximaal :

0
Maximaal aantal uur te declareren

Het maximum aantal uren kinderopvang waar u voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is gebaseerd op de verhouding met het aantal arbeidsuren per jaar.  Deze is (tov van uw aantoonbare arbeidsuren). 

Voor een volledig overzicht : kinderdagverblijfbuitenschoolse opvang.

0 %
Kinderdagverblijf 0-4 jaar
0 %
Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

De kinderopvangtoeslag is gebaseerd op de hoogte van het inkomen. Als u voldoet aan de voorwaarden is de minimale vergoeding van de kosten kinderopvang (gebaseerd op maximum uurtarieven) als volgt : 

(Volledige tabel kinderopvangtoeslag treft u hier aan)

0 %
Bij eerste kind
0 %
Bij tweede en volgende kinderen
Deel deze informatie !
  • 5
    Gedeeld

Het maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang is het maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen.

Dit wil niet zeggen dat het uurtarief wat de kinderopvangorganisatie in rekening brengt niet hoger mag zijn. Hiervoor gelden geen maximum bedragen.

Onderstaand overzicht van de maximum uurtarieven over de periode 2010 tot en met 2021. De maximum uurtarieven voor 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld.

JaarKinderdagverblijf 0-4 jaarBuitenschoolse Opvang 4-13 jaarGastouderopvang
2021€ 8,46€ 7,27€ 6,49
2020€ 8,17€ 7,02€ 6,27
2019€ 8,02€ 6,89€ 6,15
2018€ 7,45€ 6,95€ 5,91
2017€ 7,18€ 6,69€ 5,75
2016€ 6,89€ 6,42€ 5,52
2015€ 6,84€ 6,38€ 5,48
2014€ 6,70€ 6,25€ 5,37
2013€ 6,46€ 6,02€ 5,17
2012€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2011€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2010€ 6,25€ 5,82€ 5,00

De tabellen kinderopvangtoeslag treft u hier :