Momenteel worden de uurtarieven kinderopvang voor het jaar 2019 bekend gemaakt. Nu is de verwachting dat bij de kinderdagverblijven de prijzen fors stijgen, niet alleen door de gevolgen van het gewijzigde beroepskracht-kindleidster ratio, maar mogelijk door gevolgen van wegvallen van de Stint en de normale indexering als gevolg van stijging personeelskosten. Zo wordt de maximum uurprijs voor aanvragen kinderopvangtoeslag bij kinderdagverblijven € 8,02 (2018 : € 7,45).

De prijzen van buitenschoolse opvang zou door de gewijzigde beroepskracht-kindleidster ratio bij kinderen vanaf 7 jaar goedkoper moeten worden (althans volgens de overheid). Zo wordt de maximum uurprijs voor aanvragen kinderopvangtoeslag buitenschoolse opvang € 6,89 (2018 : € 6,95).

Wij zijn dus benieuwd welke prijzen er in 2019 worden gehanteerd en de verschillen ten opzicht van 2018 en verzoeken u mee te werken aan dit onderzoek.

Nu is het natuurlijk niet zomaar mogelijk om een vergelijking te maken op basis van een uurtarief. Wij verzoeken u daarom uit te gaan van het volledige pakket KDV of NSO bij een heel jaar. Daarbij zijn wij ervan bewust dat er verder verschillen zijn in bijvoorbeeld de diensten die voor dat tarief worden aangeboden, zoals inclusief/exclusief warm eten, de openingstijden en vele andere zaken etc. Ook zijn er vaak verschillen in de prijzen tussen stedelijke en landelijke gebieden.

Wij waarderen het als u meewerkt aan dit onderzoek. Bent u alleen op hoogte van de KDV of NSO tarieven, sla dan overige velden over.