euro

Eindejaartips kinderopvangtoeslag

Het einde van het jaar nadert, wilt u niet geconfronteerd worden met grote verschillen in uw definitieve beschikking kinderopvangtoeslag controleer dan uw voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag 2018.

Hieronder enkele tips om dat te voorkomen.

Uw inkomen

Controleer uw toetsingsinkomen (en van uw toeslagpartner)

 1. Doet u aangifte inkomensbelasting ? Het belastbaar inkomen is het toetsingsinkomen voor de kinderopvangtoeslag. Zijn er nog wijzigingen geweest in het inkomen of aftrekbare kosten ?
  • Heeft u in 2018 een huis gekocht of verkocht? Uw hypotheek aangepast ? Het forfait voor de eigen woning en aftrek hypotheekkosten zijn namelijk onderdeel van uw toetsingsinkomen.
 2. Doet u geen aangifte inkomensbelasting? Het fiscaal loon is het toetsingsinkomen voor de kinderopvangtoeslag. Als u uw salarisstrook december ontvangt is hierop terug te vinden wat het totale fiscaal loon wordt voor het jaar 2018.
 3. Heeft u dit jaar de beschikking gekregen over een auto van de zaak? Of heeft u een andere auto van de zaak gekregen? De fiscale bijtelling is namelijk onderdeel van het fiscale loon. Heeft u hiermee rekening gehouden bij uw toetsingsinkomen ?
 4. Heeft u onverwacht een bonus ontvangen bij uw salaris ? Had u deze al meegeteld in uw toetsingsinkomen ?
Uw arbeidsuren
 1. Heeft u wisselende uren gewerkt in 2018 (als oproepkracht, min-max contracten, uitzendkracht ? Controleer de totaal gewerkte EN verloonde uren van 2018. U heeft als (minstwerkende partner) recht op maximaal 140 % kinderopvanguren ten opzichte van de arbeidsuren als uw kind gebruik maakt van een kinderdagverblijf (0-4 jaar) of 70 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (4-13 jaar).
 2. Heeft u nog een pot met onbetaalde overuren ? En komt u mogelijk niet goed uit de verhouding kinderopvanguren ? Vraag uw werkgever een deel van deze uren uit te betalen in het fiscale jaar 2018.
De kinderopvanguren
 1. Heeft u gebruik gemaakt van wisselende opvangdagen in 2018? Of extra dagen afgenomen ? Controleer de totale uren kinderopvang in 2018 die door de kinderopvang organisatie zijn gefactureerd.
Betalingen aan kinderopvangorganisatie

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. U moet dus kosten betaald hebben om deze vergoeding te mogen ontvangen. Heeft u dus de rekening met kosten kinderopvang niet betaald aan de kinderopvangorganisatie ? Dan heeft u ook geen recht op de kinderopvangtoeslag over dit bedrag! Bij controle door de Belastingdienst zal uw beschikking mogelijk op nihil gesteld worden !

Hoe muteer ik deze voor de kinderopvangtoeslag?

Heeft u een wijziging in het inkomen ? Geef het totale jaarinkomen door met mutatiedatum 1 januari 2018. Vergeet ook niet de het inkomen voor 2019 aan te passen (met mutatie datum 1 januari 2019). Let op : deze wijziging van inkomen is ook geldig voor bijv zorg- en huurtoeslag.

Heeft u een wijziging in de kinderopvanguren ? De wijzigingsmodule van Belastingdienst/Toeslagen is beperkt, dus advies deze per maand te verwerken.

Voorbeeld : u heeft per 1 januari 2018 doorgegeven dat er 100 kinderopvanguren per maand worden afgenomen (dus taxatie jaartotaal = 1200 kinderopvanguren). Bij controle van uw facturen blijkt dat u nu 1236 kinderopvanguren heeft afgenomen. U kunt dit op 2 manieren doorgeven

 • U muteert per 1 december 2018 en geeft voor de maand december 136 kinderopvanguren door, zodat het jaartotaal 1236 uur is (= 11 * 100 + 1 * 136). U muteert ook per 1 januari 2019 naar het nieuwe maandelijkse niveau.
 • U muteert met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 naar 103 uur per maand zodat het jaartotaal weer 1236 uur is (=12 * 103).

De eerste methode alleen uitvoeren wanneer het aantal uren niet te hoog is. U heeft anders een grote kans dat u aanvraag onnodig in de controle komt waardoor toekenning van de beschikking langer op zich kan laten wachten.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]