Stijging maximum uurtarieven 2021 met 3,5 %

Deel deze informatie !
 • 37
  Gedeeld

Deel deze informatie !37Gedeeld 3,50 % stijging in 2021 De voorgenomen stijging maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag 2021 is bekend gemaakt. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark heeft het ontwerpbesluit aan de Tweede Kamer toegezonden. Indexering maximum uurprijzen en gedeeltelijke indexering toetsingsinkomens Het onderhavige ontwerpbesluit regelt de indexering van de toetsingsinkomens, … Lees meer

Tarieven kinderopvang 2020 stijgen 1,89 – 4,5 %

Deel deze informatie !
 • 6
  Gedeeld

Deel deze informatie !6GedeeldHet duurt niet lang meer of het jaar 2020 gaat van start. Met dus gewijzigde maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag (= KOT) en gewijzigde tarieven van kinderopvangorganisaties. Nu worden de maximum uurtarieven voor de KOT verhoogd met circa 1,89 %. Dit percentage is door de overheid vastgesteld eind eerste / begin tweede … Lees meer

Belangenverenigingen tevreden met KOT 2020

Deel deze informatie !
 • 1
  Delen

Deel deze informatie !1DelenDe voorgenomen maximum uurtarieven en tabel kinderopvangtoeslag voor 2020 zijn bekend. De maximum uurtarieven stijgen met 1,89 % wegens de verwachte indexering (inflatie) 2020 en correctie op de werkelijke indexering 2019. Effectief zijn de stijgingen tussen 1,87 % en 1,95 %. Opvangsoort 2020 2019 Effectief Dagopvang € 8,17 € 8,02 1,87% Buitenschoolse … Lees meer

Prijzen KDV in 2019 11,5 % hoger

Deel deze informatie !
 • 4
  Gedeeld

Deel deze informatie !4GedeeldPer 1 januari 2019 zijn de prijzen in de kinderopvang aangepast. Met name de uurtarieven bij de kinderdagverblijven zijn vaak behoorlijk gestegen, mede als gevolg van de invoering van de Wet IKK. Maar hoeveel zijn deze tarieven en nu gestegen ? Enkele voorlopige conclusies op basis huidige respondenten : Lager of gelijk … Lees meer

Onderzoek prijzen kinderopvang 2019

Deel deze informatie !
 • 16
  Gedeeld

Deel deze informatie !16GedeeldMomenteel worden de uurtarieven kinderopvang voor het jaar 2019 bekend gemaakt. Nu is de verwachting dat bij de kinderdagverblijven de prijzen fors stijgen, niet alleen door de gevolgen van het gewijzigde beroepskracht-kindleidster ratio, maar mogelijk door gevolgen van wegvallen van de Stint en de normale indexering als gevolg van stijging personeelskosten. Zo … Lees meer

Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag

Deel deze informatie !
 • 5
  Gedeeld

Deel deze informatie !5GedeeldHet maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang is het maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen. Dit wil niet zeggen dat het uurtarief wat de kinderopvangorganisatie in rekening brengt niet hoger mag zijn. Hiervoor gelden geen maximum bedragen. Onderstaand overzicht van de maximum uurtarieven over de periode 2010 tot en met 2021. De maximum uurtarieven … Lees meer