Voor de meeste mensen voelt het dat overuren zwaarder belast worden, maar het klopt niet helemaal.

Bij uw vaste, maandelijkse salaris wordt door de werkgever rekening gehouden met heffingskortingen. Deze heffingskorting wordt over 12 maanden verdeeld.  De verschuldigde  loonheffing wordt dus berekend over een lager bedrag dan uw brutoloon.

Bij overwerk is er geen heffingskorting meer te berekenen, de verschuldigde loonheffing wordt dus over het volledige bedrag berekend.

Voorbeeld – u heeft een normaal salaris van € 1.000 bruto en u krijgt overuren uitbetaald, gelijk aan 1 maand loon                                               

Normaal ontvangt u

Bruto loon – vast loon € 1.000 € 1.000
Heffingskorting €    400
Loonheffing over (25%) €    600 €    150
Nettoloon     €    850

U ontvangt nu extra uitbetaling overuren: 

Bruto loon – overuren € 1.000 € 1.000
Heffingskorting €       0
Loonheffing over (25%) € 1.000 €    250
Nettoloon     €    750

Het nettoloon is dus € 100 lager omdat er geen heffingskorting meer wordt verrekend. Het voelt alsof het zwaarder belast is.

De berekening over het hele jaar is als volgt (12 maanden van € 1.000 en overuren van € 1.000) : 

Bruto loon – vast loon € 13.000 € 13.000
Heffingskorting €  4.800
Loonheffing over (25%) €  8.200 €   2.050
Nettoloon     € 10.950

Het nettoloon is dus gelijk aan 12 * € 850 en 1 * € 750.

Als u meer contracturen had gehad, waardoor de overuren in uw vaste loon hadden gezeten is de berekening als volgt: 

Bruto loon – vast loon (€ 13.000/12) € 1.083 € 1.083
Heffingskorting €    400
Loonheffing over (25%) €   683 €    171
Nettoloon     €    912

Het nettoloon van € 912 is gelijk aan € 10.950 / 12, dus qua nettoloon maakt het niet uit.

Uitbetaling van overuren lijken dus zwaarder belast, maar bij controleberekening  over het gehele jaar is dat niet het geval.  De werkgever dient bij de maandelijkse salarisberekening zodanig de loonbelasting te berekenen dat deze bij een controleberekening over het hele jaar zo goed mogelijk aansluit. De berekeningen horen ook gebaseerd te zijn op de loontabellen van de Belastingdienst.

Hoger belastingtarief

Bij bovenstaande berekeningen hebben we vakantiegeld en aantal andere zaken weggelaten.  We zijn ook uitgegaan van gelijkblijvend belastingpercentage. Door extra loon (een periodiek, maar ook door stijging van het cao loon ) kan het voorkomen dat je naar hogere belastingtarief gaat.

Verlofuren en vakantiegeld

Het brutosalaris van de uitbetaalde overuren telt ook mee bij de berekening van de vakantietoeslag (vakantiegeld) en ook onderdeel van de berekening van het aantal verlof- en budgeturen.

Tip:

Ben je in het kalenderjaar gewisseld van werkgever en/of zijn er de nodige wisselingen geweest in de hoogte van je contract en uitbetalingen van extra uren, dan is er een redelijke kans dat er teveel loonheffing is ingehouden. Vul dan een T-biljet in, je ziet dan gelijk of je nog iets terug krijgt (als je geen aangifte inkomstenbelasting doet).