Werkenbijkinderopvang

Tegenwoordig tref je op je loonstrook een inhouding voor de PAWW aan. Wat is dat nu eigenlijk? 

PAWW is de afkorting van de Private Aanvulling WW en WGA. Dit is een reparatie door vakbonden en werkgevers  van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering.  (WGA = 
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Vanaf een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar wordt uitkeringsduur voor de PAWW opgebouwd, naast de uitkeringsduur voor de WW.

Werknemers met een WW- of WGA-uitkering maken mogelijk na afloop van de gewone WW of de loongerelateerde WGA aanspraak op de PAWW. Dat is wel aan regels verbonden. Voorwaarde is dat de werknemer valt onder een cao waarin de PAWW is afgesproken die door het ministerie algemeen verbindend is verklaard (zoals CAO Kinderopvang).

Wat repareert de PAWW?

De nieuwe manier van berekenen leidt tot een versobering van je wettelijke WW. Daardoor bouw je langzamer WW rechten op. Bovendien is de maximale WW flink korter geworden.

Iedereen die meer dan 10 jaar gewerkt heeft bouwt vanaf 2016 nog maar een halve maand WW recht op per gewerkt jaar. Dat was voor 2016 voor iedereen een hele maand per gewerkt jaar. Dat betekent dan dus voor elke twee jaar die je vanaf 2016 werkt een maand minder opbouw van WW recht. Ook jongeren die nu nog niet langer dan 10 jaar hebben gewerkt, gaan hier op termijn last van krijgen.

Daarbij wordt de maximale lengte van je WW voor iedereen teruggebracht. Afhankelijk van hoeveel jaar je hebt gewerkt, kon je maximaal 38 maanden recht op WW hebben.Dat maximale recht is nu verkort tot 24 maanden. Mensen die voor 2016 al meer dan 24 maanden WW rechten hadden opgebouwd raken een deel van hun recht kwijt.

Dit alles betekent dat er gat ontstaat in vergelijking met de oude situatie. Dat gat kan oplopen tot wel 14 maanden. Hoe groot dat gat precies is, is niet voor iedereen hetzelfde. Ook doordat er nog overgangsmaatregelen zijn. Uiteindelijk gaat iedereen die nu of in de toekomst langer dan 10 jaar heeft gewerkt, last krijgen van de versobering.De PAWW repareert het gat tussen de oude en de nieuwe situatie.

Kritiek

Er is wel de nodige kritiek op de PAWW.  Zo zijn er maar heel weinig mensen die recht krijgen op een derde jaar WW. Alleen die mensen die twintig jaar onafgebroken werknemer zijn geweest. Als je tussendoor even werkeloos bent geweest of als zelfstandige hebt gewerkt verlies je al de opgebouwde rechten. Dat betekent dat slechts een kleine groep dat recht op een derde jaar ww heeft, en een veel grotere groep er wel voor betaalt, maar geen rechten opbouwt.

Wissel je regelmatig van werkgever en branche dan is er al grote kans dat je niet meer in aanmerking komt voor de PAWW, als die andere branche niet de PAWW heeft opgenomen in de CAO (zoals de kinderopvang). 

[TheChamp-FB-Comments]