Groot gedeelte wensen CAO Kinderopvang gehonoreerd

percentage
Deel deze informatie !
 • 30
  Gedeeld

Deel deze informatie !30GedeeldOp de vraag wat de grootste wens was voor de cao Kinderopvang 2020 was het eindresultaat als volgt Wens Aantal % Loonsverhoging 299 35,14% Eindejaarsuitkering 217 25,50% Lagere BKR (minder kinderen per PM) 103 12,10% Minder werkdruk 63 7,40% Kortere werkdagen 35 4,11% Extra taakuren 34 4,00%

Salarisschalen per 1 juli 2021 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022 per 1 juli 2021 zijn nu nog niet bekend.  Deze zullen bekend worden na het afsluiten van een nieuwe cao, de cao voor 2021-2022.  Dus in het beste geval zullen deze in de loop van 2021 bekend zijn. Onderstaand de salaristabellen

Salarisschalen per 1 januari 2021 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2021 zijn nu nog niet (definitief) bekend.  Onderstaand de VOORLOPIGE salaristabellen van de CAO Kinderopvang 2020-2021. Hieraan kunnen nog geen rechten worden ontleend. De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang. Als

Onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang

Dag van de PM
Deel deze informatie !
 • 206
  Gedeeld

Deel deze informatie !206GedeeldWerkgevers- en werknemerspartijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao kinderopvang 2020-2021. De CAO onderhandelingen zijn klaar ! Hieronder een opsomming van de diverse punten. Voordat dit definitief is, zal eerst de achterban van de partijen akkoord moeten gaan. (Ben jij tevreden ? Stem mee !) LooptijdDe

De CAO lonen blijven stijgen !

De CAO lonen blijven stijgen !
Deel deze informatie !
 • 13
  Gedeeld

Deel deze informatie !13GedeeldBlijkens de CBS zijn de cao-lonen in 2019 gestegen met 2,5 procent. Dat is het afgelopen decennium de grootste stijging. Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging vrijwel elk kwartaal op. Zo was in het vierde kwartaal van 2019 was de (gemiddelde) cao-loonstijging 2,7 procent.

Geen CAO Kinderopvang : maar hoe is je kennis ervan?

euro
Deel deze informatie !
 • 9
  Gedeeld

Deel deze informatie !9GedeeldMomenteel is er een CAO-loze periode. De CAO Kinderopvang 2018-2019 is afgelopen en er is nog geen overeenstemming bereikt over CAO Kinderopvang 2020. Ruim 85.000 mensen werken onder de CAO Kinderopvang. In de cao zijn afspraken gemaakt over het salaris en zijn de rechten en verplichtingen opgenomen

Pedagogisch medewerker in 2020 – netto € 65 per maand extra

Werkenbijkinderopvang
Deel deze informatie !
 • 47
  Gedeeld

Deel deze informatie !47Gedeeld Helaas is er nog steeds geen onderhandelaarsakkoord voor CAO Kinderopvang 2020. Wel is de kans veel groter dat er geen stijgingen plaats vinden in de pensioenpremie. Gezien de lage dekkingsgraad van pensioenfondsen als PFZW lag dit op de loer. Voorlopig lijkt dit uitgesteld te worden.  De

Wens loonsverhoging CAO Kinderopvang stijgt

wish
Deel deze informatie !
 • 15
  Gedeeld

Deel deze informatie !15GedeeldOp vraag wat de grootste wens is voor de onderhandelingen cao kinderopvang had media november 2019 circa 51 % opgegeven te kiezen loonsverhoging / eindejaarsuitkering. De afgelopen week hebben meer dan 300 personen hun wens ingediend. De wens voor een loonsverhoging (of eindejaarsuitkering) is gestegen tot ruim