De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit in de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 worden er een reeks van maatregelen doorgevoerd welke doorlopen tot in 2023.

Het betreft wijzigingen (of invoeren) op het gebied van o.a.

  • Beroepskracht-kindratio
  • EHBO certificaten op kindcentrum
  • Inzet van beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires
  • Mentorschap pedagogisch medewerker
  • Invoering minimum taalniveau
  • Pedagogisch beleidsmedewerker
  • Vaste-gezichtencritirium
  • Wijzigingen kwalificaties en vakmanschap

De grote vraag bij het invoeren van maatregelen is natuurlijk altijd : is de uitvoering in de praktijk zoals deze in de theorie is bedacht ?

Per 1 januari 2019 is de beroepskracht-kindratio bij nuljarigen gewijzigd, van 1 pedagogisch medewerker op 4 kinderen naar 1 op 3. Ook dient er een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld te zijn. Bij kinderen van 7 jaar en ouder is de BKR aangepast van 1 op 10 naar 1 op 12 kinderen.

Dat het wijzigen van beroepskracht-kindratio gevolgen heeft gehad voor de prijzen bij de kinderdagverblijven is bekend. Maar wat vinden de medewerkers op de kinderdagverblijven hier nu van ? Vinden zij dat de maatregelen van de IKK nu echt de kwaliteit heeft verbeterd ?

En medewerkers van de buitenschoolse opvang : is de BKR uitbreiding goed of niet goed uitvoerbaar ?

Dus tijd om dit te vragen.
Ben jij medewerker op een kinderdagverblijf ? Ben jij van mening dat de kwaliteit van de opvang nu echt is verbeterd ? We zijn benieuwd naar jullie mening.

[poll id=”13″]

Ben jij medewerker op een buitenschoolse opvang ? Ben jij van mening dat de BKR aanpassing goed uitvoerbaar is ? We zijn benieuwd naar jullie mening.

[poll id=”14″]

[TheChamp-FB-Comments]