Per 1 januari 2019 zijn de prijzen in de kinderopvang aangepast. Met name de uurtarieven bij de kinderdagverblijven zijn vaak behoorlijk gestegen, mede als gevolg van de invoering van de Wet IKK.

Maar hoeveel zijn deze tarieven en nu gestegen ? Enkele voorlopige conclusies op basis huidige respondenten :

Lager of gelijk uurtarief kinderopvangtoeslag

 • In 2018 had circa 70 % van de respondenten een uurtarief lager of gelijk dan het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag. In 2019 is dat gedaald naar circa 24 % van de respondenten.

Gemiddelde stijging uurtarief

 • De gemiddelde stijging van het uurtarief van 2018 naar 2019 was 11,5% , de mate waarin de uurtarieven stijgen varieert van 4,6 % tot 22,6 %

Netto-kosten voor ouder met inkomen van € 25.000

Berekend is wat de netto-kosten (eigen bijdrage, dus na ontvangst kinderopvangtoeslag) is bij de respondenten, ervan uitgaande dat deze  maximaal 220 uur per maand factureert aan de ouder met een inkomen van € 25.000.

 • Voor 2018 waren de gemiddelde netto kosten € 121,78 waarbij de laagste € 89,21 bedroeg en de hoogste € 255,62, een verschil van € 166,41.
 • Voor 2019 waren de gemiddelde netto kosten € 133,89 waarbij de laagste € 76,96 bedroeg en de hoogste € 370,23, een verschil van € 293,28.
 • De gemiddelde stijging van de netto-kosten van 2018 naar 2019 was 9,9 % , variërend van  -/- 48,3 % tot een stijging van 76,0 %

Netto-kosten voor ouder met inkomen van € 50.000

Berekend is wat de netto-kosten (eigen bijdrage) is bij de respondenten, ervan uitgaande dat deze maximaal 220 uur per maand factureert aan de ouder met een inkomen van € 50.000.

 • Voor 2018 waren de gemiddelde netto kosten € 575,76 waarbij de laagste € 499,09 bedroeg en de hoogste € 791,69, een verschil van € 292,40.
 • Voor 2019 waren de gemiddelde netto kosten € 393,12 waarbij de laagste € 334,06 bedroeg en de hoogste € 629.60, een verschil van € 295,54.
 • De gemiddelde stijging van de netto-kosten van 2018 naar 2019 was -/- 31,7  % ,varierend van -/- 48,4 % tot -/- 20,5 %

Opmerking :

 • het recht op kinderopvangtoeslag steeg bij ouders met inkomen van € 25.000 1,8 %, terwijl dit bij ouders met inkomen van € 50.000 3,7 % was.  
 • Bij de berekeningen is uitgegaan dat iedere organisatie maximaal 220 uur factureert, hier zijn echter ook grote verschillen, waarbij dit ook grote gevolgen kan hebben voor netto kosten voor de ouder. (bijvoorbeeld door facturatie > 230 uur pmnd).

Voorlopige conclusie(s)

 • De gemiddelde stijging van het uurtarief is boven de 11 %, wat redelijk in lijn is met het onderzoek door Buitenhek.  
 • De verschillen tussen organisaties is groot.
 • Veel uurtarieven stijgen boven maximum voor de kinderopvangtoeslag, ouders betalen dus een hogere eigen bijdrage.
 • De netto kosten voor ouders varieert enorm.
 • Doel van de overheid was om voor ouders in 2019 de kinderopvang goedkoper te laten zijn, door extra investering in de kinderopvangtoeslag. Voor ouders met inkomen van € 25.000 is die doelstelling niet echt gehaald. Voor ouders met een inkomen van € 50.000 wel.

Waarom een voorlopige conclusie ? Wij zijn op zoek naar veel meer respondenten om een beter en nauwkeuriger beeld weer te geven.

Doe dus mee aan het Onderzoek prijzen kinderopvang 2019-2018 ! Of u nu werknemer, werkgever in de kinderopvang bent, of uw kind gebruik maakt van de kinderopvang, helpt u ons ?

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]