euro

Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvang. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. De indexatie voorkomt inkomenseffecten voor ouders.

Tot en met 15 maart 2019 is het mogelijk te reageren op een internetconsultatie over de maximum uurtarieven per 1 januari 2020. Belanghebbenden (zoals kinderopvangorganisaties) hebben de mogelijkheid hun mening te geven. Bij wetgeving kan dan hiermee rekening worden gehouden

Aangezien veel organisaties hebben aangegeven dat de indexering per 1 januari 2019 te laag was, met name door de grotere kostenstijging als gevolg van Wet IKK en het wegblijven van kostenverlaging bij de BSO, is het dus belangrijk als branche te regeren op deze internetconsultatie.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]