Werken bij Kinderopvang

In 2002 is de Dag van de Leidster in het leven geroepen. De toenmalige functiebenaming in de CAO is niet veel later aangepast naar “pedagogisch medewerker”. Onder andere omdat deze benaming beter de lading dekt van de functie, maar ook omdat er een campagne werd gestart voor meer mannen in de kinderopvang werd er gekozen voor een genderneutrale benaming.

Toch wordt door veel organisaties (en medewerkers) nog de oude naam gebruikt.

Dus maar eens de vraag aan de pedagogisch medewerkers : wat is voor jouw de beste benaming ?

De resultaten tot nu toe :

Dag van de Pedagogisch medewerker 68,9 %
Dag van de Leidster 14,9 %
Dag van de Kinderopvang 10,8 %
Dag van de Gastouder 1,35 %
Dag van de Nanny 0,00 %
Geen van bovenstaande 4,05 %

Welke benaming zou er gebruikt moeten worden ? Vul hier jouw antwoord in.

De aandacht die de pedagogisch medewerkers ontvingen op de Dag van de Pedagogisch medewerker 2019 wordt vooralsnog gewaardeerd op een magere 5. Wat was jouw ervaring ?