onderwijs

In opdracht van het Ministerie van SZW is binnen het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang onlangs het onderzoek Alert4You afgerond. In dit project zorgen experts vanuit jeugdhulp voor kennisoverdracht naar en coaching op de werkplek van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Door dit project kunnen pedagogisch medewerkers vroegtijdig ontwikkelingsproblemen bij kinderen signaleren. Daarnaast kunnen zij zich professionaliseren op 4 kerncompetenties:

  • Kennis van kinderlijke ontwikkeling
  • Omgaan met opvallend gedrag
  • Hulp vragen
  • Omgaan met ouders van kinderen met opvallend gedrag

In Alert4you zijn de effecten van een structureel samenwerkingsverband tussen jeugdhulp en de kinderopvang onderzocht. Onlangs werd het eerste interview in een reeks van afgeronde projecten van het programma Kwaliteit Kinderopvang gepubliceerd op de website van ZonMw. Hierin legt onderzoeker Annemiek van Veen uit wat Alert4you betekent voor de professionalisering van pedagogisch medewerkers. Daarnaast deelt pedagogisch specialist Linda de Bont haar ervaring. 

Bezoek de website van ZonMw voor het volledige interview en meer informatie over het project Alert4you