Dag van de PM

WerkenbijKinderopvang.nl heeft gevraagd aan Pedagogisch medewerkers hoe deze de Dag van de Pedagogisch medewerker hebben ervaren.

De resultaten tot op heden :

Op de vraag “heeft jouw werkgever aandacht besteed aan de Dag van de Pedagogisch medewerker” heeft 77,8 % positief geantwoord.

Bij circa 48 % van de pedagogisch medewerkers heeft de oudercommissie aandacht gegeven aan deze dag. Circa 7 % geeft aan geen OC op de locatie te hebben

Meer dan de helft van de respondenten (circa 51,9 %) heeft ook aandacht ontvangen van individuele ouders.

Op de vraag wat voor cadeau men heeft ontvangen wordt het vaakst iets “tastbaars” genoemd, gevolgd door iets “eet-/drinkbaars”.

Als de respondenten de aandacht op deze dag een cijfer moeten geven, komt hier een magere 5,07 uit. Uit de opmerkingen blijkt dat men van mening is dat ouders niet of nauwelijks aandacht geven aan deze dag.

Hoe waren jouw ervaringen deze dag ? Vul onze vragenlijst in.

Geef een reactie