Werkenbijkinderopvang

PFZW, het pensioenfonds voor o.a. de kinderopvangbranche, moet misschien de pensioenen van werkenden en gepensioneerden verlagen. Als PFZW moet verlagen, gaan werkgever en werknemers meer premie betalen. Beide maatregelen zijn nodig om de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen.

Werknemers en werkgevers betalen gezamenlijk een premie van 23,5%. Dit gaat automatisch via het salaris. Wanneer de premie verhoogd wordt is nog onbekend, wel dat deze met maximaal 2,5 % verhoogd kan worden. Dat hangt samen met het percentages waarmee pensioenen omlaag gaan.

Hoe zit dat precies?

De overheid heeft bepaald dat de actuele dekkingsgraad 94% moet zijn op 31 december 2019. Als  de actuele dekkingsgraad van PFZW op 31 december 2019 89 % is ,dan is er een verschil van 5% (94% – 89%). In dit geval moet PFZW de pensioenen dan met 5% verlagen in 2020. De premie wordt in dat geval met 2,5% verhoogd, omdat dit het maximum is.

De actuele dekkingsgraad eind 3e kwartaal 2019 bedroeg 92,2 %.

Voorbeeld:

  • Moeten de pensioenen met 2% omlaag, dan gaat de premie met 2% omhoog.
  • Moeten de pensioenen met 5% omlaag, dan gaat de premie met 2,5% omhoog.

Aanpassing premie pensioen

Als de pensioenpremie wordt aangepast heeft dat zeker gevolgen voor je nettoloon. Maar hoe veel dat verschilt.

Bij een premiestijging van 2,5 % zal dit verdeeld gaan worden tussen werkgever en werknemers, normaal gesproken allebei dus 1,25 %. Dit heeft dan uiteraard gevolgen voor de pensioenpremie en je nettoloon.

Krijg ik dan 1,25 % minder nettoloon ?

Nee,  dat hangt af van o.a. de hoogte van je brutoloon.

De pensioenpremie wordt namelijk niet berekend over je volledige brutoloon, een gedeelte van het brutoloon is simpel gezegd vrijgesteld (zogenaamde franchise).

Bij een brutoloon van € 2.400 is de inhouding pensioenpremie op je brutoloon circa 6,88 %. Bij een brutoloon van € 1.200 is dat maar 2,98 %. Als de pensioenpremies met 1,25 % stijgt wordt dit respectievelijk 7,70 % en 3,34%. Dus geen stijging van 1,25 % , maar respectievelijk 0,84% en 0,35%.

Hierbij zijn we wel uitgegaan van een gelijkblijvende franchise.

Werkgevers

Ook al is de pensioenpremie “gelijkelijk” verdeeld tussen werknemers en werkgevers, in werkelijkheid betalen de werkgevers een hogere premie ten opzichte van het brutoloon.

Bij de voorbeelden van € 2.400 en € 1.200 betalen de werkgevers respectievelijk 8,45 % en 3,66 % premie over het brutoloon. Een stijging van 1,25 % zou effectief een groter effect hebben op de hoogte van premie.