PAWW

Op de vraag voor wiens rekening de PAWW komt weet slechts 13 % het juiste antwoord, namelijk dat deze volledig door de werknemer betaald wordt.

27 % van de 794 respondenten denkt dat deze volledig door werkgevers betaald wordt terwijl 59,9 % denkt dat de PAWW gedeeld wordt door de werkgevers en werknemers.

De afkorting PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA.

Doel

In het verleden kon je maximaal 38 maanden een WW-uitkering ontvangen. Dat is vervolgens (in het Sociaal Akkoord van 2013) stapsgewijs verkort naar 24 maanden. De PAWW “repareert” dit weer naar maximaal 38 maanden.

Nut van de PAWW

De PAWW is niet door iedereen juichend ontvangen, en terecht. De groep mensen die een 25e maand WW ontvangen is klein, je moet dan zo’n 20 jaar onafgebroken gewerkt hebben en je laatste werkgever moet aangesloten zijn bij de PAWW. Grote kans dat je dus jaren premie betaald met kleine kans dat je er zelf gebruik van maakt.

Ook is de uitkering niet gegarandeerd. Mocht de PAWW te weinig vermogen hebben wordt de uitkering verminderd. De ontvangen premies worden eerst gebruikt om de uitvoeringskosten te dekken, aangezien er een nieuwe uitvoerder is gekomen zullen deze kosten hoger liggen.

Meer informatie over de PAWW tref je hier aan.