Ontvang jij salaris volgens de cao kinderopvang ? Dan betaal jij ook een premie PAWW. Wat is dat nu eigenlijk ? Onderstaand geven we een opsomming van de belangrijkste punten.

Afkorting

De afkorting PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA.

Doel

In het verleden kon je maximaal 38 maanden een WW-uitkering ontvangen. Dat is vervolgens (in het Sociaal Akkoord van 2013) stapsgewijs verkort naar 24 maanden. De PAWW “repareert” dit weer naar maximaal 38 maanden.

Dankzij

Werkgevers- en werknemersorganisaties kregen per sector de mogelijkheid om afspraken te maken over een private aanvulling op de WW-uitkering en de loongerelateerde WGA-uitkering tot maximaal 38 maanden. De werkgevers betalen niet mee aan de premie (zij betalen al de WW), dus je kan de vakbonden hiervoor “bedanken”. Volgens de vakbonden is het voordeel hiervan dat werkgevers (en de overheid) geen zeggenschap hebben over de PAWW.

Vanaf

Vanaf 1 september 2018 dien jij als medewerker in de kinderopvang een premie-inhouding op je loonstrook te zien als je werkzaam bent onder de cao kinderopvang (en vele andere cao’s).

Hoe hoog

In 2019 bedraagt de premie 0,3 % van je brutoloon, In 2020 0,4 %, in 2021 0,5 % en in 2022 0,6 %. Afgesproken is dat deze niet boven de 0,75% mag uitkomen.

Wat kost het me nu?

In onderstaand tabel hebben we een voorbeeldberekening gemaakt per maand bij dienstverbanden van 36, 27, 18 en 9 uur per week. Bij uitbetaling van andere bruto salariscomponenten (extra uren etc) wordt daar ook de premie over berekend.

Trede Brutosalaris36 uur27 uur18 uur 9 uur
9 €          2.047  €       6,14  €       4,61  €       3,07  €       1,54
10 €          2.099  €       6,30  €       4,72  €       3,15  €       1,57
11 €          2.157  €       6,47  €       4,85  €       3,24  €       1,62
12 €          2.216  €       6,65  €       4,99  €       3,32  €       1,66
13 €          2.273  €       6,82  €       5,11  €       3,41  €       1,70
14 €          2.333  €       7,00  €       5,25  €       3,50  €       1,75
15 €          2.397  €       7,19  €       5,39  €       3,60  €       1,80
16 €          2.459  €       7,38  €       5,53  €       3,69  €       1,84
17 €          2.522  €       7,57  €       5,67  €       3,78  €       1,89
18 €          2.588  €       7,76  €       5,82  €       3,88  €       1,94
19 €          2.653  €       7,96  €       5,97  €       3,98  €       1,99
20 €          2.724  €       8,17  €       6,13  €       4,09  €       2,04
21 €          2.793  €       8,38  €       6,28  €       4,19  €       2,09

Welke branches

Op de website van de PAWW wordt een overzicht gegeven van de actuele aangesloten cao’s.

Lasten werkgever

De premie wordt opgehoest door de werknemer. Toch kost deze premieregeling de werkgever veel tijd (en geld). Het aangifte- en verwerkingsproces is namelijk zeer arbeidsintensief en ouderwets. Het wordt ook niet uitgevoerd door een bestaande instantie (zoals Belastingdienst of UWV), maar door de Stichting PAWW die bezig is opnieuw het wiel uit te vinden.

WW-uitkering en dan ?

Mocht je onverhoopt een WW-uitkering krijgen dan krijg je die eerst van UWV op basis van je arbeidsverleden. Of je recht hebt op de vervolguitkering hangt af of je laatste werkgever ook aangesloten was bij de verzamel-cao waarin de PAWW is geregeld. Je moet deze ook zelf aanvragen.

PAWW en branche kinderopvang in de praktijk

  • Je moet dus zo’n 20 jaar onafgebroken werkzaam geweest. Hoe vaak wordt in de kinderopvang de arbeidsperiode onderbroken om één of meer jaren voor de kinderen te zorgen?
  • Je moet dus 24 maanden een WW-uitkering hebben ontvangen. De branche heeft een personeelstekort en er is een sollicitatieplicht tijdens de WW-periode. Hoe groot is de kans dat je dus geen baan kan vinden ?

Nut van de PAWW

De PAWW is niet door iedereen juichend ontvangen, en terecht. De groep mensen die een 25e maand WW ontvangen is klein, je moet dan zo’n 20 jaar onafgebroken gewerkt hebben en je laatste werkgever moet aangesloten zijn bij de PAWW. Grote kans dat je dus jaren premie betaald met kleine kans dat je er zelf gebruik van maakt.

Ook is de uitkering niet gegarandeerd. Mocht de PAWW te weinig vermogen hebben wordt de uitkering verminderd. De ontvangen premies worden eerst gebruikt om de uitvoeringskosten te dekken, aangezien er een nieuwe uitvoerder is gekomen zullen deze kosten hoger liggen.

Meer informatie

Geef een reactie