Bij het Tevredenheidsonderzoek 2019-2020 heeft Werkenbijkinderopvang.nl de respondenten gevraagd een cijfer te geven voor hun werk als PM’er. 718 respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Ook werd gevraagd naar hoe (on)tevreden ze waren over bijvoorbeeld hun huidige werkgever, de sfeer / relatie met collega’s / leidinggevende, waardering  die ze ontvangen van ouders en de werkdruk, administratieve lasten en BKR.

Cijfer

Landelijk geven de pedagogisch medewerkers zelf het werken als PM een 7,02. De PM’ers in Limburg steken hier met een 7,52 ver boven uit, gevolgd door Drenthe en Friesland.

De provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland hebben een score die lager ligt dan het dan landelijk gemiddelde.

Oordeel

Als gekeken wordt naar het totaal oordeel van de diverse vragen is er landelijk een 3,05 (2 = ontevreden 3 = niet ontevreden/tevreden 4 = tevreden). Waarbij de pedagogisch medewerkers in de provincie Drenthe het meest tevreden (of minst ontevreden) zijn, gevolgd door Overijssel en Friesland.  Limburg is hier pas op de 5e plaats te vinden, terwijl de medewerkers zelf daar het hoogste cijfer gaven.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland hebben de laagste scores.  

Totaalscore

Bij de totaalscore blijkt dat pedagogisch medewerkers in Drenthe het meest tevreden zijn, gevolgd door Overijssel en Friesland.

De PM’ers in Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn het minst tevreden.

Oorzaken

Hoewel dit niet onderzocht is in het tevredenheidsonderzoek zijn er verschillen per regio op een aantal gebieden die van invloed zijn op deze scores.

Zo verschilt de vacaturegraad per regio, in het westen (o.a. Noord- en Zuid-Holland) van het land ligt deze beduidend hoger dan in het oosten van het land (bron Quickscan Vacature Kinderopvang FCB).

Ook de vraag naar kinderopvang en daarmee dus ook de werkdruk is in “zeer sterk stedelijk” (o.a. de Randstad)  is vaak hoger dan in gebieden  die minder bevolkt zijn. Ook de afname van het aantal opvangdagen varieert vaak per regio.

Het is aannemelijk dat mede hierdoor de scores in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland lager zijn.

Rapport Tevredenheidsonderzoek

Het volledige rapport van het Tevredenheidsonderzoek 2019-2020 wordt in maart gepubliceerd op de website Werkenbijkinderopvang.nl

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

[adrotate group=”5″]